PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: Kalendarium wydarzeń 1-7 lutego 2016 r.

  • AW    1 lutego 2016 - 08:22
Samorządy: Kalendarium wydarzeń 1-7 lutego 2016 r.

1 lutego rząd na posiedzeniu będzie rozmawiał o programie 500+ (fot.fotolia)

Nowy miesiąc warto zacząć od spojrzenia w plan najważniejszych wydarzeń, jakie będą miały miejsce w najbliższych dniach. W zestawieniu na pierwszy tydzień lutego zebraliśmy wydarzenia, w których wezmą udział przedstawiciele samorządów, jak i te, które samorządowcy powinni mieć na uwadze.
1.02 - Ferie zimowe rozpoczynają uczniowie z kolejnych województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

1.02 - godz. 12 - posiedzenie Rządu RP - Rząd zajmie się programem "Rodzina 500+" wprowadzającym świadczenie wychowawcze w wys. 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.

1.02 - termin przekazania do zarządów JST:

- rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych (za wyjątkiem sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu),

- sprawozdań za IV kwartały z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,

- za IV kwartały sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (obowiązek dotyczy jednostek budżetowych),

- sporządzania i przekazania sprawozdań w zakresie budżetów JST (obowiązek dotyczy jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych).

1.02 - godz. 12. - Katowice - wspólna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego. Tematem będzie realizacja “Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020” w okresie od kwietnia 2013 do lutego 2016.

3.02 - godz. 10 - sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad uchwały dotyczące m.in. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wzniesienie pomnika Zofii Kossak-Szczuckiej, w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Krakowa oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

6.02 - termin sporządzania i przekazania sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek (obowiązek dotyczy samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw.

7.02 - dzień Najwyższej Izby Kontroli. Przypomnijmy, że na 2016 roku NIK zaplanowała ponad 200 kontroli tzw. planowych. Cześć z nich dotyczy samorządów lub jednostek podległych JST. Kontrole jakie zaplanowano na I kwartał obejmują m.in.:

- wybór projektów w trybie postępowań konkursowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy proces wyboru projektów w trybie konkursowym, przeprowadzany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), jest zgodny z przyjętym dla Regionalnych Programów Operacyjnych systemem zarządzania i kontroli?

- zdolność małych gmin do wykonywania zadań publicznych. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy małe gminy są zdolne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań publicznych, w tym do tworzenia warunków rozwoju społeczności lokalnych?

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: