PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: Kalendarium wydarzeń 25-31 stycznia 2016 r.

  • AW    25 stycznia 2016 - 08:15
Samorządy: Kalendarium wydarzeń 25-31 stycznia 2016 r.

Kalendarium wydarzeń ważnych dla JST (fot.fotolia)

Przed nami czwarty tydzień stycznia. Przygotowaliśmy dla was kalendarium najważniejszych wydarzeń, jakie będą miały miejsce w ostatnich dniach tego miesiąca. W zestawieniu znów staraliśmy się zebrać w jednym miejscu wydarzenia, w których wezmą udział przedstawiciele samorządów oraz te, o których samorządowcy powinni pamiętać, bo ich skutki mogą się odbić na JST.
25.01 - zimowe ferie rozpoczynają się dla uczniów dwóch kolejnych województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

25.01 - godz. 11 - sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W programie obrad sesji m.in: uchwała w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska (chodzi o przekazanie marszałkom nowych zadań związanych z wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu), przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039.

25.01 - godz. 11 - sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W porządku obrad sesji m.in.: wybór nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sejmiku, zmiany w składzie komisji, zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r., informacja na temat rozwiązań komunikacyjnych w obszarze Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego.

25.01 - mija termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa opolskiego na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

26.01 - Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny za grudzień 2015 r.

26.01 - godz. 10 - Kancelaria Premiera Rady Ministrów - posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego nastąpi powołanie nowych członków - przedstawicieli strony rządowej.

26.01 - godz.10 - sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. W porządku obrad sesji podjęcie uchwał m.in. w sprawie: przyjęcia Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2016 – 2025,; zmiany uchwały dot. przyjęcia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa opolskiego, utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki” .

26.01 - godz. 11 - sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego. W porządku obrad sesji m.in. : sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, informacja o sytuacji spółek, w których udziały ma Samorząd Województwa Łódzkiego, informacja na temat sytuacji Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.

26.01 - sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W porządku obrad sesji m.in.: stan realizacji stanowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie poparcia działań przygotowujących do eksploatacji złóż miedzi i srebra w Województwie Lubuskim, omówienie realizacji celu operacyjnego województwa jakim jest utworzenie Akademii Gorzowskiej.

26.01 - godz. 10 - sesja Rady Miasta Szczecin. W porządku obrad sesji. m.in. uchwała ws. zawarcia porozumienia z gminą Kołbaskowo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, uchwała ws. w sprawie wystąpienia Szczecina ze Związku Miast Polskich, przyjęcie „Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2018”.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.