PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: Kalendarium wydarzeń 8-14 lutego 2016 r.

  • AW    8 lutego 2016 - 07:00
Samorządy: Kalendarium wydarzeń 8-14 lutego 2016 r.

W drugim tygodniu lutego uwagę saorzadowców przykuwać będą wydarzenia w Sejmie ((fot. Krzysztof Białoskórski/sejm.gov.pl)

Drugi tydzień lutego zaczynamy od zestawienia zbliżających się najważniejszych wydarzeń. Czeka nas trzydniowe posiedzenie Sejmu, debaty w sejmowych i senackich komisjach, poświęcone m.in. tematom ważkim dla samorządów. Oprócz tego w kalendarium, jak zwykle sporo wydarzeń w poszczególnych regionach i dat, które warto zaznaczyć, by nie przegapić ważnych terminów.
Rząd, sejm, senat

9,10,11.02. - Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji. We wtorek (9.02) posłowie zajma sie m.in. projektem ustawy dotyczącej programu "Rodzina 500 plus".

9.02 - Komisje sejmowe:

10:30 Komisja Etyki Poselskiej
10:30 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
11:00 Konsultacje społeczne „Polityka alimentacyjna – konieczne zmiany i modyfikacje”
12:00 Komisja Finansów Publicznych
12:00 Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
13:00 Komisja Polityki Senioralnej
14:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14:00 Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
14:00 Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
15:00 Komisja do Spraw Unii Europejskiej
15:00 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
16:00 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju
16:30 Komisja Finansów Publicznych

9.02- Komisje senackie:

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Posiedzenie Komisji Infrastruktury
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Posiedzenie Komisji Zdrowia
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
Komisja Obrony Narodowej
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
Posiedzenie Komisji Środowiska

10.02 - Komisje sejmowe:

10:00 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
10:00 Komisja do Spraw Służb Specjalnych
11:00 Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
11:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) oraz - o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69)
11:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu
11:00 Komisja do Spraw Unii Europejskiej
12:00 Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
12:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 190)
12:00 Komisja Spraw Zagranicznych
12:30 Komisja do Spraw Unii Europejskiej
12:30 Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego
13:00 Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
13:00 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Komisja Zdrowia
14:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14:00 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
14:00 Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
14:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - informacja ministra sprawiedliwości na temat realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
14:30 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77)
15:00 Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego
16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
16:30 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
17:00 Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
17:00 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
17:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18:00 Komisja InfrastrukturyKOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.