PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy muszą wyrównać pensje nauczycielom

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    27 stycznia 2011 - 06:50
Samorządy muszą wyrównać pensje nauczycielom

Samorządy do poniedziałku mają czas na wypłacenie nauczycielom tzw. jednorazowego dodatku uzupełniającego. Mogą go uniknąć, jeśli zlecą im dodatkowe zajęcia lub będą zatrudniać ich na 1,5 etatu.
Gminy od 11 lat mają obowiązek zapewniania średnich płac pedagogom. W tym roku po raz drugi z tego obowiązku muszą się szczegółowo rozliczyć. Zgodnie z art. 30 a Karty nauczyciela każdego roku organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

W tym roku zmieniła się zasada naliczania średnich. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Przed nowelizacją samorządy przy wypłacaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy musiały uwzględnić m.in. pensję zasadniczą, dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz warunki pracy.

Po zmianie uwzględnia ono też jednorazowy dodatek uzupełniający. Dodatek ten jest wyrównaniem do średniej za cały rok. Dlatego w wynagrodzeniu miesięcznym za urlop jest uwzględniany w wysokości 1/12 kwoty wyrównania. Dodatek też ma być uwzględniany przy wypłacaniu pedagogom tzw. trzynastej pensji.

Ponadto zgodnie z nowelizacją przy wyliczeniu dodatku uzupełniającego trzeba wliczyć do średniej wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za ten urlop, nagrodę jubileuszową i trzynastą pensję. Dlatego dodatek uzupełniający wypłacony nauczycielom w 2010 r. za poprzedni rok wlicza się do podstawy ustalenia wysokości trzynastego wynagrodzenia za rok 2010, który jest z kolei wypłacany w tym roku.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Samorządy mają obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • jk, 2011-01-27 22:28:32

    O rany alez to skomplikowane / przyjazne państwo?/