PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 7-13 marca

  • Portalsamorzadowy.pl    7 marca 2016 - 07:30
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 7-13 marca

3 marca Jan Głowacki został po raz trzeci wybrany na sołtysa Mierzyna. 11 marca wraz z innymi sołtysami w kraju bedzie obchodził swoje święto (fot.solectwo.mierzyn.eu)

Panie sołtyski w tym tygodniu mogą spodziewać się podwójnych życzeń. Jak wiadomo 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, ale trzy dni później wypada Dzień Sołtysa. Drugi tydzień marca to termin kolejnego posiedzenia Sejmu. Co jeszcze warto odnotować w terminarzu między 7 a 13 marca?
Sejm, Senat, Rząd

Sejm

9-11.03 – 13. posiedzenie Sejmu VIII kadencji

08.03

Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

09.03

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Polityki Senioralnej; Komisja Zdrowia
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii;

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

Komisja Infrastruktury
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży;
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych;
Komisja Finansów Publicznych;
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Komisja Finansów Publicznych

10.03

Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki
Parlamentarny Zespół do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego
Lubuski Zespół Parlamentarny
Komisja Ustawodawcza
Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

11.03

Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej

Senat

08.03

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Posiedzenie Komisji Środowiska
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

09.03

Posiedzenie Komisji Infrastruktury
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

10.03

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Spotkanie z komisarzem Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju WsiKOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.