PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy omijają prawo, resort finansów zapowiada zmianę przepisów

  • Bartosz Dyląg    12 kwietnia 2016 - 00:02
Samorządy omijają prawo, resort finansów zapowiada zmianę przepisów

W skali kraju zadłużenie JST na koniec 2014 roku wyniosło 72 109,9 mln zł. Fot. PTWP

• Nie ustaje zjawisko zadłużania się samorządów w parabankach.
• W sprawozdaniach Rb-Z nie są umieszczone do końca prawdziwe informacje.
• Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację przepisów, która przeciwdziałałaby częstemu sięganiu przez JST po parabankowe pożyczki.
Jak wyjaśnia Grażyna Wróblewska, przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO), prowadzone przez izby kontrole gospodarki finansowej jako jedno z najważniejszych zagadnień eksponują istotne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego.

W skali kraju zadłużenie JST na koniec 2014 roku wyniosło 72 109,9 mln zł (było wyższe o 4,3 proc. niż na koniec 2013 roku i o 9,7 proc. niż na koniec 2011 roku).

– Kontrole ujawniły coraz wyraźniejszą tendencję wykorzystywania przez samorządy rozmaitych formuł prawnych dla pozyskiwania środków finansowych. Określane są one jako niestandardowe instrumenty finansowe – podkreśla Wróblewska.

Niestandardowe instrumenty finansowe to m.in. pożyczki w parabankach, udzielane często na warunkach bardzo dla samorządów niekorzystnych. Pisaliśmy o nich tutaj.

Pożyczki w parabankach są groźne dla samorządów

Jak dodaje przewodnicząca KRRIO, gromadzone przez izby dane, a także prowadzone analizy pokazują istotne zagrożenie, które wynika z tych tendencji. Jej zdaniem korzystanie z niestandardowych, niepodlegających ograniczeniom ustawowym instrumentów finansowych, jest niebezpieczne.

– Główne zagrożenie to niekontrolowany przyrost zadłużenia JST oraz w kilku przypadkach utrata płynności finansowej – wyjaśnia Wróblewska. – Martwi bardzo, że z tych instrumentów korzystają głownie jednostki, które mają problemy z zapewnieniem płynności finansowej.

Z ankiet zgromadzonych przez regionalne izby obrachunkowe wynika, że zadłużenie samorządów w pozabankowych instytucjach (parabankach) wynosi około 240 mln zł, przy czym suma ta nie obejmuje kosztów odsetek i pozyskania tych środków. Zadłużonych w parabankach jest 39 JST. – Parabanki z reguły oferują gorsze warunki finansowe, wyższe oprocentowanie, co może wpływać na kondycję finansową JST – zauważa Wróblewska.

Przewodnicząca KRRIO dodaje, że w ciągu ostatnich trzech lat nie ma znaczącego przyrostu jednostek, które korzystają z tych możliwości finansowania potrzeb, jednak wszystko wskazuje, że ich liczba w przyszłości może rosnąć.

Zainteresowanie niestandardowymi instrumentami finansowymi wynika w opinii Wróblewskiej z rosnącej kwoty długu JST.

Parabankowe pożyczki nie są uwzględniane

Ryszard Krawczyk, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, zauważa, że podczas kontroli pojawiły się informacje, iż JST korzystają także z tytułów dłużnych, których w świetle obowiązującego prawa w sposób jednoznaczny nie można zakwalifikować do tych tytułów dłużnych, które ustawodawca wymienił w art. 72 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu wykonawczym do tego artykułu.

Pojawia się wobec tego pytanie, czy owe tytuły dłużne mieszczą się w granicach obowiązującego w Polsce prawa i czy wpływają one na poziom długu JST.

– Od strony ekonomicznej wpływają, natomiast mamy kłopoty ze stroną prawną tego zagadnienia. Oczywiście jednostka samorządu terytorialnego będzie musiała te środki zwrotne oddać. Obecnie w wielu przypadkach nie ma prawnego obowiązku, by formalnie to wykazywać w sprawozdaniach, które są przekazywane do Ministerstwa Finansów – analizuje Ryszard Krawczyk.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.