PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy prowadzą fiskusowe śledztwo

  • GK    3 lipca 2012 - 09:10
Samorządy prowadzą fiskusowe śledztwo

Samorządy mogą tracić finansowo wskutek nieprawidłowego rozliczania podatku dochodowego przez firmy mające na ich terenie swoje oddziały.
Nie wiadomo jednak, jaka jest skala tego zjawiska. Sprawę postanowiły zbadać władze Sosnowca.

Udział w podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, to istotne źródło dochodów każdego samorządu. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, każda gmina otrzymuje 6,71 proc. podatku CIT, czyli podatku dochodowego zapłaconego przez firmy ulokowane na jej obszarze (powiat 1,4 proc.).

– Od kilku lat notujemy spadek dochodów z tego podatku. Coraz niższy jest nie tylko procentowy udział wpływów z CIT w dochodach miasta ogółem, ale i bezwzględna wielkość wpłat. Byliśmy ciekawi, czy jedynym powodem takiej sytuacji jest spowolnienie gospodarcze – mówi skarbnik Sosnowca Janusz Kaczor.

Władze miasta swą uwagę skierowały między innymi na firmy, które posiadają na terenie Sosnowca zakłady, lecz ich główna siedziba znajduje się poza miastem.

– Zgodnie bowiem z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tego typu przedsiębiorstwa powinny przekazywać udziały w podatku dochodowym miastu za pośrednictwem urzędów skarbowych. W tym przypadku wysokość podatku uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie znajdującym się na terenie danego miasta. Informacje te firma powinna zamieścić w deklaracji podatkowej CIT-ST – wyjaśnia Dariusz Orczykowski, menadżer Działu Doradztwa Podatkowego Grupy Gumułka.

– Postanowiliśmy sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z sytuacją, że to na etapie składanej przez firmę-matkę do urzędu skarbowego deklaracji CIT-ST pojawiają się nieprawidłowości, jakiego są rodzaju i czy mogą skutkować zaniżaniem przekazywanego miastu podatku dochodowego. Jednostka samorządu terytorialnego nie posiada instrumentów umożliwiających weryfikację otrzymywanych wpłat, stąd zwróciliśmy się do firmy doradczej o zbadanie tego zjawiska – mówi Janusz Kaczor.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • nedpolams@op.pl, 2012-07-05 07:29:21

    Problem jest znany od dawna i jednym z elementów patologi podatkowej jest zmiana ordynacji podatkowej z zapisu , podatek jest płacony w miejscu zarejestrowania firmy na zapis podatek jest płacony w miejscu uzyskania przychodu włącznie ze spółkami zależnymi. Jest to jedyny sposób na budowę logicznego... obiegu złotówki fiskalnej.  rozwiń