PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy stawiają warunki w sprawie mieszkań chronionych

  • GK    23 listopada 2011 - 11:16
Samorządy stawiają warunki w sprawie mieszkań chronionych

Dostosowanie do 2014 r. do nowych standardów powierzchni mieszkań chronionych oraz kwalifikacji personelu zwiększy koszty po stronie samorządu i należy wskazać źródła ich sfinansowania.
Taką uwagę zgłosił podczas posiedzenia Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Uznano, że projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mieszkań chronionych można uznać za uzgodniony pod warunkiem uwzględnienia uwagi, że projekt rodzi koszty po stronie samorządowej.

Czytaj też: Warunki, jakie powinny spełniać mieszkania chronione

Ustalono także, że na kolejnym posiedzeniu zespołu omówiona zostanie kwestia korzystania przez samorządy terytorialne ze środków rządowego programu wsparcia finansowego z funduszu dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Rozporządzenie przewiduje m.in., że minimum trzy osoby mają przebywać w mieszkaniu chronionym, a optymalna powierzchnia użytkowa na jedną osobę nie może być mniejsza niż 12 mkw.

Projektowana regulacja wskazuje także jakie rodzaje usług mogą być świadczone na rzecz osób wymagających wsparcia z pomocy społecznej w trakcie pobytu w mieszkaniu chronionym i przez kogo.

W rozporządzeniu wyraźnie wskazuje się, że z tego rodzaju pomocy społecznej mogą skorzystać osoby pełnoletnie a pobyt jest czasowy, co stanowi odzwierciedlenie przepisów ustawy o pomocy społecznej w tym zakresie, przy czym dopuszcza się możliwość pobytu stałego dla niektórych kategorii osób.

W rozporządzeniu uregulowane zostały warunki kierowania na pobyt w mieszkaniu chronionym oraz warunki tego pobytu. Organem kierującym do uzyskania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym jest właściwy organ samorządu terytorialnego prowadzący jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, w której prowadzone jest mieszkanie chronione.

Korzystanie z tej formy pomocy społecznej odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej. Odnośnie warunków pobytu w mieszkaniu chronionym rozporządzenie nakłada obowiązek zapewnienia takich warunków w zakresie dostępności pomieszczeń i ich wyposażenia, które będą uwzględniały podstawowe potrzeby i możliwości osób skierowanych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.