PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy w obliczu budżetowej wyliczanki

  • GK    20 czerwca 2012 - 07:28
Samorządy w obliczu budżetowej wyliczanki

Największy udział subwencji ogólnych z budżetu państwa w dochodach ogółem miały budżety gmin województwa lubelskiego (38,3 proc.), a najmniejszy – dolnośląskiego (21,9 proc.).
W 2011 r. dochody ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 171309,1 mln zł, a wydatki 181594,7 mln zł. Zagregowany wynik budżetów był ujemny, stanowił 6,0 proc. w relacji do dochodów i wyniósł minus 10285,6 mln zł.

Wszystkie typy jednostek samorządu terytorialnego: gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa zakończyły rok deficytem budżetowym. Tak wynika z informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Głównego Urzędu Statystycznego

Dochody budżetów gmin osiągnęły poziom 75830,7 mln zł (96,8 proc. planu przyjętego w uchwałach rad gmin), natomiast wydatki wyniosły 79686,9 mln zł (92,6 proc. planowanej kwoty wydatków). Zagregowany wynik budżetów gmin miał wartość ujemną – minus 3856,2 mln zł.

We wszystkich województwach wydatki budżetów gmin przewyższały ich dochody. Deficyt budżetowy w relacji do dochodów kształtował się w granicach od 7,4 proc. w województwie świętokrzyskim do 3,4 proc. w łódzkim.

Według danych GUS, w strukturze dochodów ogółem wszystkich budżetów gmin, dochody własne stanowiły 45,5 proc., a subwencja ogólna z budżetu państwa – 30,7 proc. W poszczególnych województwach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był zróżnicowany i wyniósł od 32,3 proc. w województwie lubelskim do 55,6 proc. w dolnośląskim.

Największy udział subwencji ogólnych z budżetu państwa w dochodach ogółem miały budżety gmin województwa lubelskiego (38,3 proc.), a najmniejszy – dolnośląskiego (21,9 proc.).

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.