Samorządy w ustawie okołobudżetowej

– Projekt ustawy okołobudżetowej m.in. uelastyczni gospodarkę finansową niektórych jednostek finansów oraz wpłynie na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego – powiedziała w Sejmie wiceminister finansów Hanna Majszczyk.
Samorządy w ustawie okołobudżetowej
Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada ograniczenie niektórych wydatków państwa, ale umożliwi realizację zadań ciążących na państwie – powiedziała wiceminister finansów Hanna Majszczyk, przedstawiając we wtorek w Sejmie projekt ustawy tzw. okołobudżetowej.

Majszczyk powiedziała, że planowane ograniczenia wydatków pozwolą osiągnąć cel zakładany w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r., czyli deficyt nie większy niż 35,5 mld zł. Dodała, że zmiany zakładane w projekcie ustawy okołobudżetowej pozwolą zrealizować wszystkie zadania ciążące na państwie.

„Jednym z założeń przyjętych do konstrukcji budżetu na 2013 r. było zamrożenie funduszu wynagrodzeń również w roku 2013 r., z pewnymi wyjątkami, ponieważ w roku 2013 przewiduje się (...) podwyżki dla niektórych grup zawodowych” – powiedziała.

Wiceminister wskazała, że podwyżki planowane są w przypadku służb mundurowych i pracowników szkół wyższych. Dodała, że zamrożona zostanie tzw. kwota bazowa dla urzędników zajmujących stanowiska kierownicze w administracji publicznej.

„Podobnie jak w 2012 r. (...) będą zamrożone maksymalne wysokości wynagrodzeń pracowników wynagradzanych według tzw. ustawy kominowej” – mówiła. Zamrożona będą też odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

„Ustawa ta (okołobudżetowa) przynosi też szereg rozwiązań bardzo istotnych, które mają również wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu państwa w roku 2013. Najważniejszą grupą tych rozwiązań to zmiany w ustawie o podatku akcyzowy” – poinformowała.

Powiedziała, że zakres wyrobów akcyzowych podlegających opodatkowaniu zostanie rozszerzony o susz tytoniowy. Według szacunków MF obecne rozwiązania narażają budżet na stratę ok. 90 mln zł, a koncerny tytoniowe szacują je na ok. 300 mln zł.

Majszczyk zapowiedziała też obniżenie stawki akcyzy na niektóre wyroby niskoalkoholowe np. cydr, którego – zdaniem MF – produkcja jest nieopłacalna właśnie z powodu wysokiego podatku.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU