PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy z nadwyżką. Prawie wszystkie miały udany 2016 rok

  • AW    12 czerwca 2017 - 10:50
Samorządy z nadwyżką. Prawie wszystkie miały udany 2016 rok
Największy poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wśród gmin odnotowano w województwie mazowieckim (fot. Pixabay)

Wysokość łącznej nadwyżki wszystkich jednostek samorządu terytorialnego stanowiła 3,6 proc. w relacji do uzyskanych dochodów i wyniosła 7 mld 634 mln 400 tys. zł. - wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego sytuacji społeczno-gospodarczej w województwach.
• Jak podaje GUS, podobnie jak przed rokiem gminy, miasta na prawach powiatów i powiaty zamknęły budżet nadwyżką.

• Wśród gmin największą nadwyżkę miały samorządy z woj. świętokrzyskiego, wśród miast na prawach powiatów najlepiej wypadło zachodniopomorskie, a wśród powiatów największą nadwyżką chwalić mogą się te z Podkarpacia.

• Również w budżetach województw dochody były większe od wydatków (wobec deficytu, którym zakończył się 2015 r.).

• Widać jednak różnice, i to spore, w strukturze dochodów i wydatków JST na poszczególnych szczeblach, ale też w ramach danej kategorii.


W 2016 r. dochody ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 213 mld 668 mln 900 tys. zł, a wydatki 206 mld 34 mln 400 tys. zł.

Gminy na plusie

Dochody budżetów gmin osiągnęły poziom 101 mld 794 mln 800 tys. zł (99,7 proc. planu przyjętego w uchwałach rad gmin), natomiast wydatki wyniosły 98 mld 175 mln 100 tys. zł (93,6 proc. planowanej kwoty wydatków). Wynik budżetów osiągniętych przez gminy był dodatni, wyniósł 3 mld 619 mln 800 tys. zł i stanowił 3,7 proc. w relacji do dochodów.

We wszystkich województwach odnotowano wyższe dochody niż wydatki. Nadwyżka budżetowa w relacji do dochodów ukształtował się na poziomie od 2,8 proc. w województwach dolnośląskim, opolskim i podkarpackim, do 5,4 proc. w świętokrzyskim.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem budżetów gmin stanowiły 44,3 proc., a subwencja ogólna z budżetu państwa – 25,9 proc. W poszczególnych województwach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był zróżnicowany i wyniósł od 34 proc. w województwie lubelskim do 54,8 proc. w dolnośląskim.

Największy udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem miały budżety gmin województwa lubelskiego (31,5 proc.), a najmniejszy – dolnośląskiego (20,3 proc.).

Wydatki bieżące stanowiły 55,5 proc. wydatków ogółem budżetów gmin, a wydatki majątkowe – 11,2 proc. Wyższy niż średnio w kraju udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem odnotowano w 7 województwach, w tym najwyższy w województwie opolskim (62,3 proc.).

Największy poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem odnotowano w województwie mazowieckim (13,4 proc.), a najniższy w świętokrzyskim (8,3 proc.). Dochody miast na prawach powiatu wykonane zostały w kwocie 74 mld 420 mln 100 tys. zł (99,9 proc. planu według uchwał ich organów), a wydatki – 71 mld 941mln 500 tys. zł (94,8 proc. planu).

Sytuacja miast na prawach powiatu – nadwyżka w 15 województwach

Wynik finansowy budżetów miast na prawach powiatu był dodatni i wyniósł 2 mld 478 mln 600 tys. zł (3,4 proc. w relacji do dochodów). Nadwyżkę odnotowano w miastach na prawach powiatu w 15 województwach; w relacji do dochodów stanowiła ona od 0,1 proc. w województwie małopolskim do 12,5 proc. w zachodniopomorskim.

W województwie świętokrzyskim wydatki były większe niż dochody, deficyt wyniósł minus 36,4 mln zł, co stanowiło 3,2 proc. w relacji do dochodów. W strukturze dochodów budżetów miast na prawach powiatu dochody własne stanowiły 61,6 proc. Najwyższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem miały budżety miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego (71,4 proc.), natomiast w podkarpackim udział ten był najniższy (47 proc.).

Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach wyniósł 25,1 proc.; największy udział odnotowano w województwie mazowieckim (29,8 proc.), a najmniejszy w podkarpackim (19,3 proc.).×
KOMENTARZE (1)

  • analizer samorzadowy, 2017-06-13 08:09:35

    GUS to robi odkrycia po niewczasie. Już 21 stycznia 2017 roku MF miało pełne dane jaką nadwyżkę miały samorządy za 2016 roku. Jedna z cech dobrej informacji to odpowiedni czas jej udostępnienia. Po pół roku taka informacja z drugiej ręki i warta Funta Kłaków.