PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy zapłacą za ewidencję

  • GK/mswia.gov.pl    22 września 2011 - 13:36
Samorządy zapłacą za ewidencję

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Gminy czekają wydatki.
Projekt określa szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, organizację i tryb ustalania danych, tryb tworzenia bazy danych, jej aktualizacji i udostępniania oraz podstawowe wymagania funkcjonalne systemu teleinformatycznego stosowanego do prowadzenia ewidencji.

Projekt rozporządzenia zawiera również wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego.

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zastępuje dotychczas prowadzoną w gminnych jednostkach samorządu terytorialnego ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości.

W okresie tworzenia i wdrażania EMUiA, organy gminne, będą musiały zapewnić środki na określone w projekcie rozporządzenia działania dostosowawcze, dotyczące infrastruktury technicznej ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz jej zbiorów danych.

W procesie tworzenia systemu gminy będą mogły wykorzystywać nieodpłatnie rezultaty projektów teleinformatycznych, realizowanych na szczeblu centralnym i regionalnym.

W ramach projektu "TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju" będzie udostępniona darmowa aplikacja do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W projektach dotyczących baz danych obiektów topograficznych są utworzone lub są tworzone zbiory punktów adresowych, osi ulic które są obiektami ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Obiekty te zostaną udostępnione gminom wraz z aplikacją do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W związku z tym gminy poniosą jedynie koszty związane z wdrożeniem, ewentualnym uzupełnieniem danych geometrycznych i opisowych oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzupełnieniem infrastruktury sprzętowej.

Szacuje się że średni koszt na jedną gminę wyniesie 5 tys. zł, co w skali kraju wyraża się kwotą 13 mln zł.

„Po wdrożeniu wspomnianej aplikacji jednostkom samorządowym, w wyniku automatyzacji niektórych czynności związanych z prowadzeniem przedmiotowego rejestru jak również procesów udostępniania zawartych w nim informacji, pojawią się oszczędności, które powinny zrekompensować wcześniejsze nakłady finansowe” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Do czasu wdrożenia systemu teleinformatycznego, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, do prowadzenia ewidencji może być wykorzystywana infrastruktura techniczna ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.

Pełny tekst rozporządzenia tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.