PARTNER PORTALU
  • BGK

Sejm: Komisja poparła projekt noweli o komisji weryfikacyjnej

  • PAP/JS    13 grudnia 2017 - 19:50
Sejm: Komisja poparła projekt noweli o komisji weryfikacyjnej
Posiedzenie komisji ustawowdawczej (fot. Sejm/twitter)

Sejmowa komisja ustawodawcza poparła projekt nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji; przewiduje on m.in.: możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy przed komisję świadków decyzją prokuratora okręgowego.
• Komisja poparła poprawkę zgłoszoną przez posłów Kukiz'15 przewidującą usunięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję weryfikacyjną.

• Przekonywali, że ponowne rozpatrzenie wydłuża postępowanie, przeciąga stan niepewności nieruchomości.

• Patryk Jaki zaznaczył, że nie chodzi tylko o prezydent Warszawy, ale też o osoby, które dorobiły się na procesie reprywatyzacji, "bardzo majętne", które nie stawiają się przed komisją.

W głosowaniu nad projektem nie wzięli udział posłowie Nowoczesnej, PSL i PO. Za głosowało 10 posłów, żaden nie był przeciw, jeden się wstrzymał.

Projekt zmian w ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa przygotowali posłowie PiS.

Przewiduje on m.in. zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

"Projekt ustawy koncentruje się na poprawieniu efektywności pracy komisji, która pracuje nad analizą czy też usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich" - powiedział na sejmowej komisji wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

Dyskusję wywołały m.in. zapisy, które zakładają wyposażenie komisji weryfikacyjnej w kompetencje prokuratora określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, ale nie w postępowaniu karnym.

Krzysztof Brejza (PO) pytał, czy ta zmiana nie jest w pewnym sensie obejściem zasady nie łączenia mandatu posła z funkcją prokuratora. Wyrażał wątpliwości, czy nie oznacza to, że komisja złożona z posłów "wchodzi w buty" prokuratora. Jaki odpowiedział, że są to tylko uprawnienia "czysto administracyjne".

Komisja poparła poprawkę zgłoszoną przez posłów Kukiz'15 przewidującą usunięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję weryfikacyjną. Przekonywali, że ponowne rozpatrzenie wydłuża postępowanie, przeciąga stan niepewności nieruchomości. Argumentowali, że powtórne badanie sprawy odbywa się przez ten sam skład komisji w oparciu o ten sam materiał dowodowy. Tę propozycję poparł Jaki; dodał, że od decyzji komisji weryfikacyjnej można odwołać się do sądu. Poprawka została przyjęta, choć uwagi zgłaszało biuro legislacyjnego.

Posłowie dyskutowali także nad zapisem mówiącym, że strony sprawy przed komisją mogą być zawiadamiane m.in. o wszczęciu postępowania i decyzjach komisji weryfikacyjnej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

"Wzywanie świadków BIP-em - co to oznacza? Że cała Polska ma śledzić, kiedy będzie jakaś komisja, która może ich wezwać, to chyba nie było stosowane w żadnym dotychczasowym rozwiązaniu" - powiedział Robert Kropiwnicki (PO). Zaznaczył, że co prawda "łaskawie" nie będzie możliwości nakładania kar, jeśli ktoś zostanie wezwany przez BIP, ale obowiązek doręczenia wezwania powinien być utrzymany.

Jaki przekonywał, że zawiadamianie przez BIP jest praktyką stosowaną w administracji. Mówił, że zdarzały się sytuacje nadzwyczajne, kiedy "osoby, z którymi państwo walczy" unikają przyjęcia wezwania i stosują nietypowe metody w tym celu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.