PARTNER PORTALU
  • BGK

Sejm. Projekt dot. sprawozdań podatkowych gmin na głosowanie

  • PAP/rs    25 października 2017 - 19:54
Sejm. Projekt dot. sprawozdań podatkowych gmin na głosowanie
(Fot. PTWP/Piotr Waniorek)

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzający sprawozdania podatkowe gmin został skierowany na głosowanie; podczas drugiego czytania w środę w Sejmie poparcie dla niego zadeklarowali posłowie wszystkich klubów.
• Projekt przewiduje, że samorządowe organy podatkowe będą przekazywać Ministerstwu Finansów raporty o podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

• Obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Wiesław Janczyk zapewnił, że operacja nie będzie uciążliwa dla gmin, w związku z nią nie wzrosną też koszty samorządów.

W środę nikt nie zgłosił poprawek do projektu.

Jerzy Małecki z PiS powiedział, że jego klub pozytywnie ocenia zmiany i opowiada się za ich przyjęciem. Zwrócił uwagę, że projektowane przepisy stanowią odpowiedź na postulaty strony samorządowej. - Wypełniają lukę występującą w obszarze sprawozdawczości budżetowej JST, która powstała w konsekwencji tego, że przekazywanie określonych danych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego odbywało się przy pomocy dobrowolnych, okresowych ankiet - powiedział. Dodał, że to nie gwarantuje uzyskiwania pełnych danych.

Włodzimierz Nykiel (PO) zwrócił uwagę, że projekt nakłada na gminy nowy obowiązek i może generować dla nich koszty, ale - jak zaznaczył - zasługuje na aprobatę. - Ministerstwo powinno posiadać odpowiednie informacje - podkreślił. Dodał, że dane te mogą być też przydatne dla innych jednostek samorządu terytorialnego i one też powinny móc z nich korzystać.

Tomasz Jaskóła z Kukiz'15 poinformował, że jego klub nie widzi żadnych zagrożeń związanych z wejściem w życie zmian i klub ten je popiera. Poseł zastanawiał się jednak, czy nie są one przygotowaniem do wprowadzenia w przyszłości podatku katastralnego.

Marek Sowa z Nowoczesnej zaznaczył, że - podobnie jak jego przedmówcy - on też nie kwestionuje wprowadzenia nowego obowiązku i jego klub będzie głosował za ustawą. Sowa ocenił, że dane, które samorządy mają przesyłać Ministerstwu Finansów powinny być ogólnodostępne. - Mam nadzieję, że to rozwiązanie (...), sprawdzi się również w praktyce - powiedział.

Również reprezentująca PSL Genowefa Tokarska zadeklarowała poparcie dla proponowanej przez rząd nowelizacji tłumacząc, że wprowadzenie jej jest zasadne.

Obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Wiesław Janczyk zapewnił, że operacja nie będzie uciążliwa dla gmin, w związku z nią nie wzrosną też koszty samorządów.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu przygotowanego przez resort finansów, jego celem jest wprowadzenie obowiązku corocznego przekazywania przez organy podatkowe wybranych informacji o podatku od nieruchomości, rolnym oraz podatku leśnym. Raporty miałby otrzymywać minister finansów.

Wyjaśniono, że obecnie samorządy nie mają takiego obowiązku. W odniesieniu do wskazanych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej.

Natomiast samorządy nie raportują i nie gromadzą danych o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Ministerstwo Finansów uzyskuje dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dzięki dobrowolnym badaniom ankietowym gmin przeprowadzanym w odstępach kilkuletnich.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • eLPe, 2017-10-26 11:19:37

    Co do zasady wprowadzenia nowych obowiązków gmin nie mam większych zastrzeżeń (choć intuicyjnie spodziewam się "drugiego dna" i docelowej ingerencji w prawo samorządów do stanowienia o podatkach LOKALNYCH). Uważam, że do zawartości danych w kontekście sposobu ich ewidencji i pozyskiwania b...ardziej pasuje określenie "Informacja" niż "Sprawozdanie"  rozwiń