Sejm za przekazaniem wojewodzie prawa do dokonywania zmian w zarządzie WFOŚ

Sejm przyjął ustawę, która daje wojewodom prawo ingerencji w wybór zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Ustawę poparło 232 posłów, przeciw było 199 posłów, pięciu się wstrzymało.
Sejm za przekazaniem wojewodzie prawa do dokonywania zmian w zarządzie WFOŚ
Twórcy ustawy, posłowie PiS, jej potrzebę argumentowali potrzebą "uzdrowienia" sytuacji w wojewódzkich funduszach (fot.sejm.gov.pl)

Nowela ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza zasadę, że w przypadku niewywiązania się przez radę nadzorczą Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z obowiązku dokonania zmian w zarządzie, z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członków zarządu WFOŚ będzie mógł wystąpić - do zarządu województwa - wojewoda. W przypadku braku reakcji, sam będzie mógł dokonać zmian personalnych w zarządach WFOŚ.

Twórcy ustawy, posłowie PiS, jej potrzebę argumentowali potrzebą "uzdrowienia" sytuacji w wojewódzkich funduszach. Jak bowiem mówił przed głosowaniem Wojciech Skurkiewicz (PiS), jest tam wiele nieprawidłowości, związanych z działaniami osób powołanych do władz WFOŚ przez samorządy województw, opanowane przez PO i PSL. "Druzgocący", jak dodał, okazał się np. raport NIK na temat wojewódzkich funduszy.

Czytaj też: Minister bierze WFOŚiGW 

Z kolei posłowie klubów opozycyjnych ostrzegali, że ustawa ma umożliwić PiS przejęcie zarządów podlegających samorządom wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

"To jest kolejna ustawa kadrowa, która koroduje prawo" - mówił Paweł Suski (PO). "Co wam zrobili prezesi wojewódzkich funduszy i ich zastępcy, że koniecznie musicie ich wymienić?" - pytał posłów PiS.

Urszula Pasławska (PSL) zwracała uwagę, że autorzy noweli odbierają samorządom województw kompetencje w sprawie kadr wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a zostawiają odpowiedzialność za regionalną politykę ochrony środowiska.

Zgodnie z obowiązującym dotąd prawem, zarządy wojewódzkich funduszy liczą od l do 2 członków i stanowią je prezesi zarządów wojewódzkich funduszy albo prezesi zarządów wojewódzkich funduszy i zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy.

Powoływani i odwoływani są przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych wojewódzkich funduszy. Jeżeli zarząd województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym wnioskiem, powołania członków zarządu dokonuje rada nadzorcza.

Przyjęta nowela wprowadza jeszcze jeden mechanizm zmian kadrowych. Zakłada, że w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawi zarządowi województwa wnioski w sprawie powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu.

W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, z wnioskiem do zarządu województwa o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu będzie mógł wystąpić wojewoda.

Jeżeli z kolei po takim wniosku wojewody zarząd województwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu, członków zarządu wojewódzkiego funduszu będzie mógł powołać sam wojewoda. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do bezpartyjny samorzadowiec: Widzę sporo spraw, które wymagają zmiany. Właśnie otwiera się możliwość dobrych zmian także w tym obszarze...

Agnieszka Przybylska, 2017-07-20 17:47:29 odpowiedz

Do ekolog: Miejmy nadzieję, że pewne nieprawidłowości zostaną ukrócone. I o to chodzi...

Agnieszka Przybylska, 2017-07-20 17:44:10 odpowiedz

"Druzgocący" okazał się np. raport NIK na temat wojewódzkich funduszy - jest tam wiele nieprawidłowości, związanych z działaniami osób powołanych do władz WFOŚ przez samorządy województw, opanowane przez PO i PSL." Odsunięcie pozostałości PO-PSL nie jest doprowadzaniem do ruiny lecz ...ratowaniem przed ruiną - patrz raport NIK. Ale jest krzyk medialny bo zabiera się im "zabawki". rozwiń

ekolog, 2017-07-10 14:00:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU