PARTNER PORTALU
  • BGK

Sejmowe spory wokół dyscypliny finansów

  • PAP    19 sierpnia 2011 - 12:01
Sejmowe spory wokół dyscypliny finansów

Sejmowa komisja finansów jest przeciw nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która pozwalałaby np. wójtom decydować o karach dla ich podwładnych.
Poprawkę taką zgłosił w drugim czytaniu poseł Jan Łopata z PSL, zaznaczając, że jest ona zgodna z postulatami samorządowców.

Poprawka zakłada, że organem orzekającym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez pracowników samorządowych niepochodzących z wyboru, byłby wójt, burmistrz lub prezydent, a także starosta lub marszałek województwa.

Czytaj też: Samorządy chcą rozluźnić gorset dyscypliny

Mogliby oni orzekać w sytuacjach, gdy skala naruszenia nie przekraczałaby sześciokrotności średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Poprawce sprzeciwiło się Ministerstwo Finansów, a także sejmowe Biuro Legislacyjne. Ich zdaniem poprawka, wprowadzając inne procedury za naruszenie dyscypliny w przypadku pracowników samorządowych i możliwość oceny ich działania przez przełożonych, budzi wątpliwości konstytucyjne.

Czytaj też: Chcą zwiększenia dyscypliny

Przygotowany przez rząd projekt zawiera przepisy, które doprecyzowują obowiązujące regulacje dotyczące odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych.

Według rządu zmiana pozwoli skuteczniej karać osoby odpowiedzialne za jej naruszenie, a w efekcie eliminować niezgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi.

Zdaniem służb prasowych rządu, przewidywane rozwiązania powinny usprawnić i przyspieszyć procedury związane z wydawaniem rozstrzygnięć w tych sprawach.

Zmiany dotyczą głównie określania wymiaru kar za nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, tak aby ich dotkliwość odzwierciedlała skalę naruszenia tej dyscypliny.

Proponowane przez rząd regulacje doprecyzowują zasady sprawowania nadzoru administracyjnego nad komisjami orzekającymi przez przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej.

Projekt ustanawia nadzór ministra finansów nad Główną Komisją Orzekającą i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych.

Projekt przewiduje utworzenie trzech międzyresortowych komisji orzekających w miejsce kilkunastu resortowych. Nowe komisje działałyby przy ministrach: finansów, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości.

Odrębnie określono odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny, związane z zaniedbaniem lub niewypełnieniem obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

Postanowiono, że odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będą podlegały osoby dokonujące poszczególnych czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne. Projekt przewiduje też szerszy zakres penalizowania nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ponadto proponowana przez rząd zmiana szczegółowo wymienia przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Porządkuje też i uzupełnia przepisy dotyczące oceny szkodliwości czynu dla finansów publicznych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.