PARTNER PORTALU
  • BGK

Sekretarz w gminie pod rygorem ustawy

  • GK    3 maja 2012 - 10:17
Sekretarz w gminie pod rygorem ustawy

Zatrudnienie sekretarza w urzędzie jest obowiązkowe i może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Nabór kandydatów na to stanowisko ma być otwarty i konkurencyjny.
Takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez posłów Platformy Obywatelskiej projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.

Czytaj też: Widmo zmian krąży nad rekrutacją urzędników

Projekt posłów PO przewiduje obligatoryjne tworzenie stanowiska sekretarza w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i w urzędzie marszałkowskim.

Nabór kandydatów na to stanowisko ma być otwarty i konkurencyjny. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym (m.in. w urzędzie gminy, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w tych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Zatrudnienie sekretarza może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Ustawa o pracownikach samorządowych daje kierownikowi urzędu możliwość powierzania sekretarzowi istotnych zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu i realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

W niektórych jednostkach samorządu terytorialnego praktykuje się zatrudnianie osoby pełniącej obowiązki sekretarza. Osoba taka zatrudniana jest poza otwartym naborem i często nie spełnia wymogów stawianych sekretarzowi przez ustawę o pracownikach samorządowych.

– Z tych powodów konieczne jest wprowadzenie w ustawie o pracownikach samorządowych przepisu, na wzór art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zakazującego wprost obsadzania stanowiska sekretarza w drodze powierzenia obowiązków oraz przepisu określającego maksymalny termin, w jakim powinien zostać zorganizowany otwarty nabór na stanowisko sekretarza – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Wacław, 2012-05-04 12:08:03

    Co najmniej pięć lat na stanowisku urzędniczym i pięć na kierowniczym, uzyskane w trybie awansowym w połączeniu z zarządzaniem zespołami ludzkimi - tylko spełnienie takich warunków może dać rękojmię właściwej osoby na tym stanowisku. Konkurencyjny system naboru nie gwarantuje adekwatności osoby do... powagi stanowiska, które de facto stanowi połączenie centrum koordynacji zarządzania jednostką administracyjną i funkcji organizacyjno -wykonawczej. Właśnie personalna znajomość osoby w środowisku jej osiągnięc i kariery zawodowej to elementy kwalifikujące do obsady stanowiska, na którym potrzeba rozwagi i doświadczenia zawodowego  rozwiń