PARTNER PORTALU
  • BGK

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o RIO

  • PAP/KDS    21 czerwca 2017 - 12:00
Senat zajmie się nowelizacją ustawy o RIO
Zdjęcie ilustracyjne (fot.pixabay.com)

Nowelizacja ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych będzie jednym z tematów poruszonych na rozpoczętym dziś (21 czerwca) dwudniowym posiedzeniu Senatu. 
Nowela m.in. zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego. Dyskusja będzie gorąca.
• W środę (21 czerwca) rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Senatu.

• Senatorowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy o regionalnych Izbach Obrachunkowych.

• Możemy spodziewać się gorącej dyskusji. Już na początku posiedzenia Bogdan Klich (PO) protestował przeciwko rozpatrzeniu tej noweli. - Jeśli ta ustawa zostanie tu przyjęta, rząd za pomocą RIO będzie mógł zrobić z samorządem wszystko - mówił. 

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował przed rozpoczęciem posiedzenia, że o godz. 14 Senat przerwie obrady na czas, planowanego na dwie godziny, spotkania z prezydium Rady Dialogu Społecznego. Tematem rozmowy mają być - jak powiedział Karczewski - kwestie techniczne, związane m.in. z udziałem członków Rady w posiedzeniach senackich komisji.

Na początku posiedzenia senator PO Bogdan Klich zaprotestował przeciw rozpatrywaniu nowelizacji ustawy o RIO. Przekonywał, że Senat nie powinien się nią zajmować, bo "wprowadza ona zmianę ustrojową, ograniczając w sposób wyraźny kompetencje samorządu terytorialnego". "Jeśli ta ustawa zostanie tu przyjęta, rząd za pomocą RIO będzie mógł zrobić z samorządem wszystko" - dodał.

Wniosek Klicha został odrzucony głosami senatorów PiS.

Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) to państwowe organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. Do ich zadań należy m.in. nadzór nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego wskazuje na ewentualne nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych.

Czytaj więcej: Ustawa o RIO. Kolejny apel o nieposzerzanie kompetencji RIO

Nowe rozwiązania - według rządu - mają wzmocnić kontrolną i pomocniczą wobec samorządu terytorialnego funkcję RIO. Przewidują m.in. że premier nie będzie już musiał zasięgać opinii sejmików wojewódzkich przed wydaniem rozporządzenia w sprawie m.in. dot. siedzib izb, zasięgu terytorialnego ich działania, organizacji, czy liczby członków kolegium w każdej z nich.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w zasadach przeprowadzania konkursu na prezesa izby. Do tej pory kandydata na prezesa wybierało w konkursie kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi, które pozwalają zasiadać w kolegium; w skład komisji konkursowej wchodziło trzech członków kolegium. Zgodnie z nowymi przepisami komisje konkursowe będą działać przy premierze, a trzech z pięciu ich członków będzie wyznaczał rząd: premier oraz ministrowie finansów i administracji.

Ponadto nowela daje RIO szersze pole do kontroli. Zgodnie z nią inspektorzy nie badaliby, jak dotąd, tylko legalności wydatków, ale też gospodarność - "w zakresie tzw. tytułów dłużnych i w oparciu o kryterium rzetelności".

Czytaj więcej: Ustawa o RIO: Związek Gmin Lubelszczyzny o zmianach w RIO

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.