PARTNER PORTALU
  • BGK

Senatorowie chcą ujednolicenia koncesji in-house

  • aw/PAP    6 października 2016 - 13:30
Senatorowie chcą ujednolicenia koncesji in-house
Za ustawą wraz z szeregiem poprawek głosowało 71 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. (fot. senat/facebook)

Uregulowanie kwestii zlecania zamówień bez przetargu (tzw. in-house) w koncesjach na wzór rozwiązań znanych z Prawa Zamówień Publicznych - to główna zmiana zaproponowana przez Senat w czwartek do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Za ustawą wraz z szeregiem poprawek głosowało 71 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Czytaj też: Koniec batalii o in-house. Nowela prawa zamówień publicznych podpisana

Izba poparła sześć poprawek zgłoszonych przez senatora Andrzeja Stanisławka (PiS). Ich celem jest uregulowanie kwestii koncesji in-house w ustawie koncesyjnej analogicznie do tego, jak to zrobił ustawodawca w Prawie Zamówień Publicznych, w odniesieniu do zamówień in-house.

Poprawki ujednolicają rozwiązania prawne dotyczące zamówień publicznych in-house oraz koncesji in-house w szczególności dodają regulacje zapewniające przejrzystość udzielania takich koncesji.

W trakcie prac senackich przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego zwrócił uwagę na to, że Prawo Zamówień Publicznych i rozpatrywana przez Senat ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub uslugi przewidują inne rozwiązania w odniesieniu do zamówień i koncesji in-house.

Senator Mieczysław Augustyn (PO) przekonywał w rozmowie z PAP, że senackie poprawki mają zagwarantować jawność i przejrzystość procedur in-house. Zwrócił uwagę, że jedna z poprawek Stanisławka wprowadza warunek, żeby firmy, z którymi zamawiający zawiera umowę koncesji musiały zatrudniać swoich pracowników na umowę o pracę.

Zamawiający, jak głosi poprawka Stanisławka, będzie określał w opisie przedmiotu umowy koncesji wymagania zatrudnienia przez koncesjonariusza lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonywujących wskazane przez zamawiającego "czynności w zakresie realizacji umowy koncesji".

Ponadto Senat poparł kilkadziesiąt komisyjnych poprawek, przede wszystkim o charakterze doprecyzowującym. "Chodzi o to, żeby czytelnicy tej poważnej ustawy dotyczącej biznesów, nie raz milionowych, nie mieli wątpliwości, jak czytać te przepisy" - wyjaśnił Augustyn.

Dodał, że jednym z celów ustawy jest "ożywienie" zamówień w partnerstwie publiczno-prywatnym. "Chodzi o to, żeby przyśpieszyć inwestycje ze środków publicznych angażując także środki prywatne na określonych ściśle warunkach" - powiedział Augustyn.

Celem ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, którą zajął się Senat jest zapewnienie przejrzystych i konkurencyjnych zasad wyboru koncesjonariusza z jednoczesną gwarancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczności tego postępowania.

Ustawa wdraża do prawa polskiego pakiet dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych. Zakłada, że zasadą będzie zawieranie umów koncesji po opublikowaniu ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych umowy o wartości od 30 tys. euro do 5 mln 225 tys. euro i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej koncesji o wartości od 5 mln 225 tys. euro.

Nowe przepisy przewidują także zmiany w zasadach wykluczania wykonawców z postępowania, na zasadach podobnych do Prawa zamówień publicznych. Ustawa zawiera także uregulowania dotyczące bezstronności osób biorących udział w postępowaniu po stronie zamawiającego; przewiduje, że umowy będą mogły być zawierane co do zasady na okres do 5 lat.

Nowa ustawa zmienia system środków ochrony prawnej w obszarze koncesji. W miejsce obowiązującej drogi administracyjno-sądowej przyjmuje się system przewidziany w Prawie Zamówień Publicznych, tj. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do Sądu Okręgowego. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Witt, 2016-10-06 14:48:44

    In-house w PPP... ale jazda...nie mogę. Czy oni rozumieją co robią?
  • Umowa na 5 lat?, 2016-10-06 13:54:06

    Co to znaczy: „umowy będą mogły być zawierane co do zasady na okres do 5 lat” – jeśli przedmiotem koncesji będzie na przykład instalacja o okresie amortyzacji 25 lat? Ktoś z redakcji odpowie na to pytanie?