PARTNER PORTALU
  • BGK

Senatorowie też o nowelizacji PZP

  • PAP    3 października 2012 - 21:44

Senatorowie zgłosili prawie 40 poprawek do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Większość to poprawki techniczne dotyczące m.in. ujednolicenia terminologii. Głosowanie - w czwartek.
Siedem poprawek do nowelizacji, która ma wprowadzić w polskim prawie zapisy tzw. dyrektywy obronnej UE, zgłosił w środę senator Józef Zając (PSL). "Moje poprawki dotyczą m.in. nieścisłości w tłumaczeniu tekstu dyrektywy z języka angielskiego. Można je uznać za legislacyjno-techniczne, ale w grę wchodzą milionowe kontrakty, więc każda nieścisłość może się okazać bardzo kosztowna" - powiedział senator.

Czytaj też: Zablokują zamiany w zamówieniach publicznych

We wtorek około 30 poprawek do nowelizacji o charakterze legislacyjno-technicznym, czyli dotyczących m.in. ujednolicenia terminologii stosowanej w dokumencie zarekomendowali członkowie senackiej komisji gospodarki narodowej. Zgłoszono także istotną poprawkę, która daje wykonawcy możliwość odwołania się od wykluczenia z przetargu. Poprawka ta zwiększa możliwość weryfikacji wykonawcy przez zamawiającego, a jednocześnie daje wykonawcy możliwość odwołania się, jeśli zostanie z przetargu wykluczony.

"Chodzi o to, aby mieć kontrolę nad tym, kto będzie wykonywał inwestycję. Żeby już podczas przygotowania przetargu były zaznaczone, jakie kryteria i jakie dokumenty musi spełnić wykonujący, aby można było ocenić jego rzetelność" - uzasadniał swoją poprawkę senator Andrzej Owczarek (PO) podczas wtorkowego posiedzenia komisji.

Wykluczona z przetargu firma będzie miała prawo odwołać się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej lub do sądu, jeśli uzna, że została potraktowana w sposób niesprawiedliwy - powiedział wówczas PAP senator.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi została przygotowana przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Głównym celem regulacji było wprowadzenie w polskim prawie zapisów tzw. dyrektywy obronnej UE. Chodzi o dyrektywę dotyczącą zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa.

Celem nowelizacji jest także zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Chodzi o to, aby z postępowania o udzielenie zamówienia byli wykluczani ci przedsiębiorcy, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.