PARTNER PORTALU
  • BGK

Skąd powiaty chcą wziąć kasę na pieczę zastępczą?

  • ZWI    14 stycznia 2013 - 16:05
Skąd powiaty chcą wziąć kasę na pieczę zastępczą?

Zwiększanie udziału powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych, by zyskać dodatkowe pieniądze dla realizacji obowiązków związanych z pieczą zastępczą – to propozycja, jaką ZPP zgłosił ministrowi pracy.
Związek Powiatów Polskich bardzo aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia odpowiednich pieniędzy dla JST dla realizacji obowiązków związanych z pieczą zastępczą. Na ten temat prezes Marek Tramś rozmawiał z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem 8 stycznia.

-Zgłosiliśmy propozycje, aby ewentualne rozwiązanie było oparte o zwiększony udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych- podkreślił Marek Tramś.

Kamieniem milowym w dyskusjach na ten temat będą wyniki monitoringu wdrażania ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, które resort przedstawić ma w połowie bieżącego roku.

-Prosiliśmy resort, aby uzupełnić ten monitoring o zbadanie skali zaangażowania powiatów opłacanie pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą w zakładach opiekuńczo - leczniczych -mówi prezes Tramś.

W 2012 roku z rezerw w budżecie państwa dofinansowano m.in. zatrudnienie 1200 asystentów rodziny i 460 koordynatorów pieczy zstępczej oraz szkolenia w 185 powiatach.

Czytaj też: Lawina skarg na pieczę zastępczą

Na 2013 rok zaplanowano w budżecie państwa o 1/5 wyższe środki na wdrożenie ustawy o pieczy, w tym 62,5 mln dla powiatów i gmin (m.in.: asystenci i koordynatorzy, szkolenia, standardy w dziennych ośrodkach wsparcia, dofinansowanie do pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych, 30 mln dla samorządów województw, 7,5 mln w rezerwie ministra pracy i polityki społecznej.

ZPP zwrócił się też do szefa resortu z apelem o przekazanie prośby wojewodom, aby bardziej życzliwie traktowali wnioski powiatów dotyczące wyodrębniania z istniejącej infrastruktury domów dziecka, odrębnych elementów (dla stworzenia domów dla nie więcej niż 14 wychowanków).

Obecnie wojewodowie podchodzą do tego problemu bardzo różnie, blokując wydzielanie odrębnych jednostek, co z jednej strony ogranicza możliwość dostosowania się do nowych standardów wielkości domów dziecka, a drugiej naraża samorządy na ponoszenie kosztów utrzymania niewykorzystanych w pełni nieruchomości.

Podczas spotkania poruszono również kwestie decentralizacji zadań PFRON, finansowania domów pomocy społecznej oraz określenia docelowego modelu funkcjonowania powiatowych urzędów pracy, w szczególności przy wykorzystaniu środków Funduszu Pracy.

W przypadku powiatowych urzędów pracy ministerstwo zaprezentowało założenia nowego modelu funkcjonowania instytucji rynku pracy. Dobrą wiadomością jest to, że resort chce odejść od sztywnych struktur działania instytucji rynku pracy, dając samorządom więcej kompetencji w zakresie tworzenia rozwiązań lokalnych.

Podkreślano, że konieczne jest dokonanie przesądzenia co do przyszłej roli powiatowych urzędów pracy. Obecnie znajdują się one jakby „w rozkroku" pomiędzy administracja rządową i samorządową, co nie sprzyja poprawie efektywności ich działania.

-Nie ma mowy o likwidacji państwowych służb pracy i nie ma mowy o likwidacji powiatowych urzędów pracy-podkreślił minister Kamysz. Pojawić się mają nowe formy działania pup np. wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy, zmiany w zasadach przyznawania staży zawodowych oraz wprowadzone mają być rozwiązania umożliwiające zlecanie zadań urzędów pracy na zewnątrz, w tym także organizacjom pozarządowym, dodał minister.

Co najistotniejsze, uruchomione mają być mechanizmy wymuszające większą efektywność działania urzędów pracy. Jak podkreślił minister resort prowadził będzie ranking urzędów pracy, który będzie podstawą do zwiększania dostępu do rezerwy ministra.

W kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zapowiada się, że nie ulegną zmniejszeniu środki przyznane Polsce z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznacza to dla urzędów pracy, że w dalszym ciągu będą realizowały projekty unijne. W tym zakresie poszerzone mają być kompetencje wojewódzkich urzędów pracy jako koordynatorów programów regionalnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.