PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląska Partia Regionalna apeluje o większe środki dla samorządów

  • PAP/AT    5 lutego 2018 - 09:05
Śląska Partia Regionalna apeluje o większe środki dla samorządów
Henryk Mercik (fot.autonomia.pl)

Śląska Partia Regionalna postuluje do premiera o większe środki na oświatę i dla samorządów, a także dodatkowe fundusze dla woj. śląskiego na rewitalizację i działania antysmogowe.
  • Większe środki na oświatę i dla samorządów – postuluje w wystąpieniu programowym, sformułowanym jako list otwarty do premiera, będąca w rejestracji Śląska Partia Regionalna.
  • Ponadto postuluje o dodatkowe fundusze dla woj. śląskiego na rewitalizację i działania antysmogowe.
  • Koordynatorzy tworzenia nowej partii, której wniosek o rejestrację trafił do sądu w październiku ub. roku, zapowiadają od kilku miesięcy, że ich celem ma być jak najszerzej rozumiana samorządność i działalność na rzecz regionu - przy zanegowaniu separatyzmu.

Tekst wystąpienia, podpisanego w imieniu ŚPR przez członka zarządu woj. śląskiego z ramienia Ruchu Autonomii Śląska i wiceprzewodniczącego tej organizacji Henryka Mercika przesłałaIlona Kanclerz z ŚPR.

Koordynatorzy tworzenia nowej partii, której wniosek o rejestrację trafił do sądu w październiku ub. roku, zapowiadają od kilku miesięcy, że ich celem ma być jak najszerzej rozumiana samorządność i działalność na rzecz regionu - przy zanegowaniu separatyzmu. Głównym celem wyborczym ŚPR ma być regionalny sejmik.

W liście otwartym Mercik napisał, że ŚPR traktuje ogłoszony w grudniu ub. roku rządowy Program dla Śląska jako zaproszenie do merytorycznej dyskusji o przyszłości województwa. Wiceprzewodniczący RAŚ jako kontekst podaje 250. miejsce, jakie region zajął wśród 272 regionów Unii Europejskiej w badaniu jakości życia w ramach Indeksu Rozwoju Społecznego.

Według przedstawiciela ŚPR część proponowanych przez tę partię kroków, biorąc pod uwagę obecny ustrój państwa i poziom jego decentralizacji, ma wymiar ogólnokrajowy, jak reforma oświaty. "Budowa innowacyjnej gospodarki, stanowiącej klucz do przezwyciężenia półperyferyjnego statusu Rzeczypospolitej, możliwa jest jedynie na fundamencie nowoczesnej edukacji" - napisał Mercik postulując zwiększenie nakładów na ten cel do 6 proc. PKB.

Innym postulatem kierowanym do rządu jest przekazywanie każdemu ze szczebli samorządu po 1 proc. ściąganego całości podatku VAT, z podziałem między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. "Udział ten powinien być zwiększany wraz z przekazywaniem samorządom kolejnych zadań" - ocenił członek zarządu woj. śląskiego.

Zdiagnozował, że Program dla Śląska w niewielkim stopniu spełnia oczekiwania woj. śląskiego w kontekście rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki regionu. "Program dla Śląska (…) w swej dużej części stanowi powierzchowną adaptację generalnej wizji rozwoju państwa do stereotypowo postrzeganych uwarunkowań woj. śląskiego. Znalazło to wyraz w uwzględnieniu licznych przedsięwzięć podejmowanych i finansowanych w ramach ogólnopolskich programów, zakładających procedurę konkursową" - uznał wiceszef RAŚ.

Jego zdaniem zawarty w Programie pomysł budowy dwóch nowych kopalń węgla kamiennego "musi być przyjmowany z mieszanymi uczuciami", w sytuacji m.in. gdy dokument powinien wypracowywać nową perspektywę rozwoju regionu. W tym kontekście ŚPR proponuje stworzenie w nowej perspektywie obok Regionalnego Programu Operacyjnego, odrębnego programu dedykowanego rewaloryzacji zdegradowanych terenów województwa.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.