PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie czeka na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. budżetu i prognozy

  • PAP/PSZ    3 stycznia 2018 - 16:40
Śląskie czeka na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. budżetu i prognozy
Katowice (fot. Ryszard Stelmachowicz / Shutterstock.com)

Samorząd województwa śląskiego czeka na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowanych wcześniej negatywnie projektów wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu regionu na 2018 r. W ubiegłym tygodniu samorząd przesłał do RIO wyjaśnienia i poprawki.
• Śląskie ma jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju.

• Co roku w budżecie województwa odnotowywana jest znaczna nadwyżka.

• W 2018 roku powinna ona sięgnąć około 100 mln zł.

Wobec negatywnych opinii RIO dla projektów budżetu oraz wieloletniej prognozy oba dokumenty zostały zdjęte z porządku obrad grudniowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Przedstawiciele zarządu regionu deklarowali wówczas, że odwołają się od decyzji Izby licząc, że budżet wraz z pozytywną opinią będzie mógł zostać przyjęty w styczniu bieżącego roku.

Jak poinformował 3 stycznia dyrektor wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Maciej Gramatyka, na popołudnie 4 stycznia zaplanowano posiedzenie kolegium RIO, w którym uczestniczyć też mają skarbnik województwa, przedstawiciele wydziału finansowego urzędu marszałkowskiego oraz zarządu regionu.

"Prawdopodobnie podczas tego posiedzenia dowiemy się, czy Izba podtrzyma swoje stanowisko odnośnie prognozy - po przesłanych w ubiegłym tygodniu wyjaśnieniach i poprawkach. Być może też podczas tego posiedzenia przedstawiciele województwa będą przedstawiać dodatkowe wyjaśnienia" - zasygnalizował Gramatyka.

Jak wynikało z uchwał V składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 14 grudnia br., Izba uznała projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) za nierealistyczny - przy założeniach przewidujących wartości bliskie dopuszczalnego wskaźnika przewidzianego w art. 243. ustawy o finansach publicznych.

Czytaj także: RIO kwestionuje WPF województwa. Marszałek się odwoła

RIO wskazała m.in., że województwo śląskie zaplanowało w projekcie WPF znaczny spadek wydatków bieżących w 2019 r. (z 1074 mln zł do 703 mln zł) oraz w 2021 r. (z 695 mln zł do 557 mln zł), nie odnosząc się do faktu ich znacznego obniżenia, ani jakie rodzaje wydatków zostały obniżone - mimo że objaśnień przyjętych wartości wymaga art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Analizując możliwość uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku województwa RIO zaznaczyła, że projekt WPF zakłada tu w 2018 r. dochody na poziomie blisko 11,5 mln zł, podczas gdy średnia lat 2015-2016 i trzech kwartałów 2017 r. wyniosła niespełna 6,4 mln zł, a realizacja za trzy kwartały 2017 r. - 22,7 proc.

Izba wskazała m.in., że w razie uzyskania przez woj. śląskie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie wskazanego średniego wykonania w ostatnim czasie, a także realizacji innych wskaźników na poziomie trzeciego kwartału br., w latach 2019-2025 woj. śląskie nie zdoła osiągnąć dopuszczalnego wskaźnika przewidzianego w art. 243. ustawy o finansach publicznych.

Równocześnie RIO zwróciła uwagę, że jednym ze źródeł finansowania deficytu budżetu w 2018 r. mają być wolne środki w wysokości 43,4 mln zł. Według danych z trzeciego kwartału br. woj. śląskie dysponowało jednak niezaangażowanymi wolnymi środkami w wysokości 6,2 mln zł. Izba uznała, że nie daje to podstaw wskazania 43,4 mln zł wolnych środków jako źródła finansowania deficytu w 2018 r.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • samorzadowiec radny, 2018-01-04 09:46:16

    Bardzo dobrze, że jest instytucja kontrolująca plany jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Budżetu Województwa RIO miało miesiąc czasu na wydanie opinii i wydało ją w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zaplanowaną sesję Sejmiku, stawiając wszystkich radnych w konsternację pod ścianą. Po...za tym - każda prognoza w każdym budżecie to fikcja na 20 lat - i niczemu nie służy ta sufitologia. Brak zatwierdzonego budżetu na 2018 rok paraliżuje działania jednostek finansowanych z budżetu, które od początku roku muszą ponosić wydatki. Można było - tak jak w przypadku budżetu Siemianowic Śląskich wydać pozytywną opinie o budżecie województwa na 2018 rok z uwagami co do prognozy finansowej i uwagi zapewne byłyby uwzględnione.  rozwiń