Śląskie da pozarządowcom ponad 9 mln zł. Mazowsze jeszcze więcej

• Ogłoszono konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.
• Samorządy z Mazowsza będą mogły dostać dofinansowanie na sprzęt dla strażaków z OSP.
• W woj. śląskim 300 tys. zł. zostanie przeznaczone na działania związane z Industriadą.
Śląskie da pozarządowcom ponad 9 mln zł. Mazowsze jeszcze więcej
Dzięki wsparciu województwa mazowieckiego gminy będą mogły pomóc jednostkom OSP. (Fot. : www.kujawy.psp.gov.pl).

W województwie śląskim rozpoczęły się konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W tym roku samorząd wojewódzki przeznaczył na ich dofinansowanie ponad 9 mln złotych.

- Wspieramy projekty związane z ochroną i promocją zdrowia, edukacją, kulturą, sportem, turystyką i rekreacją, promocją regionu i współpracą międzynarodową – wylicza Katarzyna Błaszczyk-Domańska zajmująca się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego współpracą z trzecim sektorem.

Najwięcej, bo około 6 mln zł zostanie przeznaczone na zadania w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Wspierane będą działania upowszechniające kulturę fizyczną oraz zapewniające bezpieczeństwo osobom przebywającym w górach. 145 000 zł przeznaczonych zostało na organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz organizację imprez prestiżowych dla województwa. Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpi do 18 lutego 2016 roku.

Trzeci konkurs („Junior Sport”) dotyczy realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w różnych dyscyplinach sportowych. Na ten cel przeznaczono kwotę 100 000 zł. Termin składania ofert mija 3 lutego.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłosi 4 otwarte konkursy ofert w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych i 1 konkurs na rzecz osób niepełnosprawnych. Na profilaktykę chorób układu krążenia, profilaktykę cukrzycy oraz profilaktykę zakażeń HIV/AIDS przeczono po 60 tys. na każde z nich. 200 000 zł przeznaczone zostanie natomiast na działalność wspomagającą promocję zdrowia psychicznego i upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Termin składania ofert w przypadku pierwszych trzech konkursów mija 21 marca, ostatniego – 31 marca.

100 tysięcy zł przeznaczono na realizację dwóch zadań na rzecz osób niepełnosprawnych: po połowie na „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz organizację „Zawodów Sportowo - Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych”. W budżecie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przewidziano jeszcze 110 000 zł na realizację projektów w ramach tzw. „małych grantów” (do 10 tys. zł).

- O te pieniądze organizacje pozarządowe mogą się starać poza konkursem dotacyjnym” – wyjaśnia Błaszczyk-Domańska.

Małe granty (do 20 tys. zł) obowiązywać będą też w przypadku zadań związanych z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym (390 tys. zł) oraz narkomanii (190 tys. zł). Wojewódzkie programy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Na organizacje działające w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego rozdysponowane zostanie 500 tys. zł. Wspierane będą zadania o zasięgu regionalnym, które w szczególności podnoszą kompetencje kulturowe mieszkańców, wykorzystują ich kreatywność i zaangażowanie oraz mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Do 24 lutego można ubiegać się o dofinansowanie zadań wpisujących się w motyw przewodni (tj. przemysłowe legendy) - tegorocznej Industriady, czyli święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Do rozdzielenia jest 300 tys. zł, termin rozstrzygnięcia mija 23 marca.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU