PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie da pozarządowcom ponad 9 mln zł. Mazowsze jeszcze więcej

  • MIW    5 lutego 2016 - 15:44
Śląskie da pozarządowcom ponad 9 mln zł. Mazowsze jeszcze więcej
Dzięki wsparciu województwa mazowieckiego gminy będą mogły pomóc jednostkom OSP. (Fot. : www.kujawy.psp.gov.pl).

• Ogłoszono konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.
• Samorządy z Mazowsza będą mogły dostać dofinansowanie na sprzęt dla strażaków z OSP.
• W woj. śląskim 300 tys. zł. zostanie przeznaczone na działania związane z Industriadą.
W województwie śląskim rozpoczęły się konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W tym roku samorząd wojewódzki przeznaczył na ich dofinansowanie ponad 9 mln złotych.

- Wspieramy projekty związane z ochroną i promocją zdrowia, edukacją, kulturą, sportem, turystyką i rekreacją, promocją regionu i współpracą międzynarodową – wylicza Katarzyna Błaszczyk-Domańska zajmująca się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego współpracą z trzecim sektorem.

Najwięcej, bo około 6 mln zł zostanie przeznaczone na zadania w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Wspierane będą działania upowszechniające kulturę fizyczną oraz zapewniające bezpieczeństwo osobom przebywającym w górach. 145 000 zł przeznaczonych zostało na organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz organizację imprez prestiżowych dla województwa. Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpi do 18 lutego 2016 roku.

Trzeci konkurs („Junior Sport”) dotyczy realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w różnych dyscyplinach sportowych. Na ten cel przeznaczono kwotę 100 000 zł. Termin składania ofert mija 3 lutego.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłosi 4 otwarte konkursy ofert w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych i 1 konkurs na rzecz osób niepełnosprawnych. Na profilaktykę chorób układu krążenia, profilaktykę cukrzycy oraz profilaktykę zakażeń HIV/AIDS przeczono po 60 tys. na każde z nich. 200 000 zł przeznaczone zostanie natomiast na działalność wspomagającą promocję zdrowia psychicznego i upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Termin składania ofert w przypadku pierwszych trzech konkursów mija 21 marca, ostatniego – 31 marca.

100 tysięcy zł przeznaczono na realizację dwóch zadań na rzecz osób niepełnosprawnych: po połowie na „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz organizację „Zawodów Sportowo - Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych”. W budżecie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przewidziano jeszcze 110 000 zł na realizację projektów w ramach tzw. „małych grantów” (do 10 tys. zł).

- O te pieniądze organizacje pozarządowe mogą się starać poza konkursem dotacyjnym” – wyjaśnia Błaszczyk-Domańska.

Małe granty (do 20 tys. zł) obowiązywać będą też w przypadku zadań związanych z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym (390 tys. zł) oraz narkomanii (190 tys. zł). Wojewódzkie programy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Na organizacje działające w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego rozdysponowane zostanie 500 tys. zł. Wspierane będą zadania o zasięgu regionalnym, które w szczególności podnoszą kompetencje kulturowe mieszkańców, wykorzystują ich kreatywność i zaangażowanie oraz mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Do 24 lutego można ubiegać się o dofinansowanie zadań wpisujących się w motyw przewodni (tj. przemysłowe legendy) - tegorocznej Industriady, czyli święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Do rozdzielenia jest 300 tys. zł, termin rozstrzygnięcia mija 23 marca.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.