PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie po decyzji RIO zmieni budżet i prognozy finansowe

  • PAP/PSZ    5 stycznia 2018 - 15:20
Śląskie po decyzji RIO zmieni budżet i prognozy finansowe
Sala obrad sejmiku śląskiego (fot. sejmik.pl)

Zarząd województwa śląskiego przedstawi radnym projekty budżetu na ten rok i wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawkami wynikającymi z zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. RIO zakwestionowała obydwa projekty.
  • RIO uznała projekt wieloletniej prognozy finansowej za nierealistyczny.
  • Izba zwróciła tez uwagę na "bardzo wysoki stan zadłużenia" województwa.
  • Negatywnie oceniono planowane dalsze zaciąganie przez województwo długu.

W ubiegłym tygodniu samorząd przesłał do RIO wyjaśnienia i poprawki projektów, a 4 stycznia odbyło się kolegium Izby.

Jak wynika z informacji p.o. dyrektora wydziału finansowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Joanny Myszor, kolegium rozpatrywało tego dnia złożone przez zarząd regionu odwołania od negatywnych opinii RIO z grudnia br. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjno-porównawczymi, możliwości sfinansowania 163,3 mln zł deficytu przyjętego w projekcie budżetu, a także projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.

"Kolegium RIO nie uznało złożonych odwołań, tym samym podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko" - zaznaczyła Myszor. "W związku z tym zarząd województwa prowadzi prace mające na celu modyfikację projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 oraz projektu uchwały budżetowej na 2018 r. tak, by uwzględnić sugestie podnoszone przez RIO w swoich opiniach" - dodała kierująca wydziałem finansowym urzędu marszałkowskiego.

Czytaj także: Śląskie czeka na kluczową decyzję w sprawie budżetu

Dyrektor wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Maciej Gramatyka poinformował, że zarząd województwa śląskiego zamierza przedstawić radnym projekty budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawkami wynikającymi z zastrzeżeń Izby przed zaplanowaną na 12 stycznia pierwszą tegoroczną sesją Sejmiku Województwa Śląskiego. W porządku sesji miałyby się znaleźć głosowania nad oboma projektami.

Jak wynikało z uchwał V składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 14 grudnia 2017 roku, Izba uznała projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) za nierealistyczny - przy założeniach przewidujących wartości bliskie dopuszczalnego wskaźnika przewidzianego w art. 243. ustawy o finansach publicznych.

RIO wskazała m.in., że woj. śląskie zaplanowało w projekcie WPF znaczny spadek wydatków bieżących w 2019 r. (z 1074 mln zł do 703 mln zł) oraz w 2021 r. (z 695 mln zł do 557 mln zł), nie odnosząc się do faktu ich znacznego obniżenia, ani jakie rodzaje wydatków zostały obniżone - mimo że objaśnień przyjętych wartości wymaga art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Analizując możliwość uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku województwa RIO zaznaczyła, że projekt WPF zakłada tu w 2018 r. dochody na poziomie blisko 11,5 mln zł, podczas gdy średnia lat 2015-2016 i trzech kwartałów 2017 r. wyniosła niespełna 6,4 mln zł, a realizacja za trzy kwartały 2017 r. - 22,7 proc.

Czytaj również: RIO kwestionuje WPF województwa. Marszałek się odwoła

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.