Śląskie rady przyjmują błędne statuty żłobków

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita
  • 15-06-2011
  • drukuj
Nieważna jest uchwała, która nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w jej podstawie prawnej – przypomina wojewoda śląski.
Śląskie rady przyjmują błędne statuty żłobków
Do takich wniosków doszedł organ nadzoru, orzekając w rozstrzygnięciu nadzorczym z 29 kwietnia 2011 r. o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu żłobka miejskiego nr 1 – pisze „Rzeczpospolita”.

Podstawą stwierdzenia nieważności było to, że uchwała ta zawiera tylko niektóre elementy wymienione w art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. W części nieuregulowanej odsyłała do odrębnych uchwał rady.

Czytaj też: Samorządy chcą opłat za pobyt w żłobkach

Statut żłobka powinien określać w szczególności: nazwę i miejsce jego prowadzenia, cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w razie nieobecności dziecka w żłobku.

Z treści tego przepisu wynika, że statut żłobka może regulować również inne kwestie w nim niewymienione – wyjaśnia wojewoda. Przesądza o tym użycie w treści przepisu wyrażenia „w szczególności”.

Czytaj też: Żłobki za unijną kasę

Jednocześnie wojewoda zauważył, że art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech ma charakter normy iuris cogentis, czyli bezwzględnie obowiązującej. To zaś oznacza, że niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej wyrażonych skutkuje bezwzględną nieważnością aktu.

Taką wadą obciążona była uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu, w której radni nie zawarli unormowań określających zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w razie nieobecności dziecka w żłobku. Uchwała w tym zakresie odsyłała do przepisów odrębnych. Takie uregulowanie powoduje, że treść statutu pozbawiono elementu obligatoryjnego, co wpływa na ważność całej uchwały. W konsekwencji wojewoda ją uchylił.

W innym rozstrzygnięciu stwierdził też nieważność części postanowień uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie uchwalenia statutu żłobka publicznego prowadzonego przez gminę – informuje „Rzeczpospolita”. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Radni olewają to i ja tez olewam!

bezimienny naiwniak, 2011-06-15 23:19:43 odpowiedz

no coś takiego... takie dziwne rzeczy się dzieją...

Gęgaczyzna, 2011-06-15 19:29:00 odpowiedz

To buble!Do PUPY takie uchwały!

zielonka, 2011-06-15 15:59:24 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU