PARTNER PORTALU
 • BGK

Śląskie rady przyjmują błędne statuty żłobków

 • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    15 czerwca 2011 - 07:13
Śląskie rady przyjmują błędne statuty żłobków

Nieważna jest uchwała, która nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w jej podstawie prawnej – przypomina wojewoda śląski.
Do takich wniosków doszedł organ nadzoru, orzekając w rozstrzygnięciu nadzorczym z 29 kwietnia 2011 r. o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu żłobka miejskiego nr 1 – pisze „Rzeczpospolita”.

Podstawą stwierdzenia nieważności było to, że uchwała ta zawiera tylko niektóre elementy wymienione w art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. W części nieuregulowanej odsyłała do odrębnych uchwał rady.

Czytaj też: Samorządy chcą opłat za pobyt w żłobkach

Statut żłobka powinien określać w szczególności: nazwę i miejsce jego prowadzenia, cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w razie nieobecności dziecka w żłobku.

Z treści tego przepisu wynika, że statut żłobka może regulować również inne kwestie w nim niewymienione – wyjaśnia wojewoda. Przesądza o tym użycie w treści przepisu wyrażenia „w szczególności”.

Czytaj też: Żłobki za unijną kasę

Jednocześnie wojewoda zauważył, że art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech ma charakter normy iuris cogentis, czyli bezwzględnie obowiązującej. To zaś oznacza, że niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej wyrażonych skutkuje bezwzględną nieważnością aktu.

Taką wadą obciążona była uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu, w której radni nie zawarli unormowań określających zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w razie nieobecności dziecka w żłobku. Uchwała w tym zakresie odsyłała do przepisów odrębnych. Takie uregulowanie powoduje, że treść statutu pozbawiono elementu obligatoryjnego, co wpływa na ważność całej uchwały. W konsekwencji wojewoda ją uchylił.

W innym rozstrzygnięciu stwierdził też nieważność części postanowień uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie uchwalenia statutu żłobka publicznego prowadzonego przez gminę – informuje „Rzeczpospolita”. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • bezimienny naiwniak, 2011-06-15 23:19:43

  Radni olewają to i ja tez olewam!
 • Gęgaczyzna, 2011-06-15 19:29:00

  no coś takiego... takie dziwne rzeczy się dzieją...
 • zielonka, 2011-06-15 15:59:24

  To buble!Do PUPY takie uchwały!