PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie: Samorządy przeciwko ograniczaniu ich uprawień w nowelizacji Prawa geologicznego

  • PAP/JS    8 grudnia 2017 - 22:29
Śląskie: Samorządy przeciwko ograniczaniu ich uprawień w nowelizacji Prawa geologicznego
W ocenie samorządowców działalność górnicza przynosi wiele korzyśc, towarzyszą jej jednak również poważne i często długotrwałe skutki negatywne (fot. pixabay.com)

Samorządy skupione w Śląskim Związku Gmin i Powiatów są przeciwne ograniczaniu ich uprawnień w proponowanej nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego. Przygotowany w resorcie środowiska projekt ma m.in. uprościć proces uzyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin.
• Śląski Związek Gmin i Powiatów, reprezentujący m.in. samorządy gmin górniczych, wielokrotnie - jak przypominają jego przedstawiciele - podnosił "realne dla nich zagrożenia" zawarte w obecnych regulacjach prawnych.

• "Dostrzegał też to, czego akty te nie zawierają, np. szczególnie ważny problem wznawiania działalności górniczej oraz paraliż prawny samorządów lokalnych, domagających się wpływania na problematykę górniczą na swoim terenie za pomocą postanowień w dokumentach planistycznych" - napisali samorządowcy.

• Samorządowcy przygotowali własne propozycje zmian w prawie.

Opublikowane stanowisko w tej sprawie przyjęło podczas niedawnych obrad zgromadzenie ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, skupiającego 118 gmin woj. śląskiego, w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu.

W ocenie samorządowców działalność górnicza przynosi wiele korzyści - dostarczanie kopalin istotnych z punktu widzenia przemysłu i sektora bytowego, generowanie bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy czy przychody administracji publicznej, w tym samorządowej, z tytułu podatków.

"Towarzyszą jej jednak również poważne i często długotrwałe skutki negatywne - wypadki górnicze czy zakłócenie funkcjonowania środowiska naturalnego, w tym zmiana poziomu wód gruntowych, zapylenie powietrza, deformacje powierzchni wywołujące zniszczenia budynków i budowli oraz obniżenie wartości gruntów" - przypomnieli przedstawiciele gmin w stanowisku, tłumacząc swój sprzeciw wobec niektórych proponowanych regulacji.

Chodzi m.in. o proponowaną modyfikację formy - z uzgodnienia na opinię - zajęcia stanowiska przez wójta, burmistrza lub prezydenta w odniesieniu do przedłużenia obowiązującej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego czy brunatnego. Inna sporna kwestia dotyczy zmian w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w zakresie związanym z umożliwianiem działalności górniczej na określonym terenie, wobec którego samorząd może mieć inne zamiary, zawarte w planach: miejscowym oraz zagospodarowania przestrzennego.

Śląski Związek Gmin i Powiatów, reprezentujący m.in. samorządy gmin górniczych, wielokrotnie - jak przypominają jego przedstawiciele - podnosił "realne dla nich zagrożenia" zawarte w obecnych regulacjach prawnych. "Dostrzegał też to, czego akty te nie zawierają, np. szczególnie ważny problem wznawiania działalności górniczej oraz paraliż prawny samorządów lokalnych, domagających się wpływania na problematykę górniczą na swoim terenie za pomocą postanowień w dokumentach planistycznych" - napisali samorządowcy, którzy wypracowali własne propozycje zmian w Prawie geologicznym i górniczym, rozporządzeniu ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kontekstem samorządowych propozycji są m.in. - ostatnio dość częste - zjawiska wznawiania działalności górniczej na terenach zaniechanej poprzednio eksploatacji górniczej. Chodzi także o możliwości prawne samorządów w zakresie formułowania warunków prowadzenia działalności górniczej z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.