PARTNER PORTALU
  • BGK

Służbowe wozy mają być ekologiczne

  • ZWI    25 maja 2011 - 15:41
Służbowe wozy mają być ekologiczne

Wielkość zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń to obok ceny kryteria, jakie mają być decydujące w zamówieniach publicznych na zakup samochodów.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup samochodów kategorii M i N kryteriami dodatkowymi są: zużycie energii, emisja dwutlenku węgla, emisje zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów). Przepisy te weszły w życie 25 maja.

Zamawiający mogą w dwojaki sposób dokonywać ocen samochodowych ofert - posługując się albo kryteriami mówiącymi o wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń, albo też określić wartość pieniężną odzwierciedlającą koszty zużycia energii oraz koszty emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu samochodowego, obliczonej zgodnie z określoną w rozporządzeniu metodologią.

Rozporządzenie ma na celu dopasowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 120 z 15.05.2009, str. 5).

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N, jeżeli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono wymogi techniczne pojazdu, dotyczące zużycia energii i emisji zanieczyszczeń.

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, zamawiający bardzo rzadko stosują w zamówieniach publicznych kryteria inne niż cena, a bezwzględne wymagania jakościowe zawarte w specyfikacjach zamykają wielu wykonawcom możliwość udziału w przetargu.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.