PARTNER PORTALU
  • BGK

Sołectwa poznały bazę refundacji

  • MAX/mf.gov.pl    29 sierpnia 2011 - 22:40

2576,39 zł na mieszkańca wyniesie w 2012 r. kwota bazowa w kraju – podało Ministerstwo Finansów. Wskaźnik używany jest przy okazji refundacji wydatków związanych z funduszem sołeckim. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 30 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 10 proc. lub 20 proc.. Obecnie obowiązuje kwota 2399,29 zł.
Średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2012 zostały przyjęte wielkości:

a) wykonane w 2010 rok dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2011 roku;

b) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2010 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.