PARTNER PORTALU
 • BGK

Sołectwa są pozbawione osobowości

 • GK    19 sierpnia 2013 - 13:20
Sołectwa są pozbawione osobowości

Sołectwa nie mogą występować w procesie sądowym jako strona. Są w tym zakresie podporządkowane gminom, które mają osobowość prawną, a w konsekwencji również zdolność sądową.
Rada Miejska w Wolinie, uchwalając statut sołectwa Rzeczyn, postanowiła, że sołectwo na mocy orzeczenia Sądu Najwyższego z 16.04.1991 r. posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego kompetencji.

Wojewoda zachodniopomorski uznał ten przepis za rażąco naruszający prawo.

- Brak jest normy prawnej przyznającej sołectwom atrybuty związane z możliwością występowania w procesie sądowym jako strona - przypomniał wojewoda.

Według niego, gdyby istniała potrzeba i wola wyposażenia sołectw w zdolność sądową, znalazłoby to wyraz w odpowiednich zapisach ustawy o samorządzie gminnym.

- W sytuacji braku takiego przepisu, należy uznać, że wolą ustawodawcy było podporządkowanie sołectw w tym zakresie gminom, które na mocy art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zostały wyposażone w osobowość prawną, a w konsekwencji również zdolność sądową - czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Rada, według organu nadzoru, bezprawnie też nadała moc prawotwórczą cytowanemu w uchwale orzeczeniu Sądu Najwyższego, ponieważ - zgodnie z art. 87 konstytucji - źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego.

- Przepis ten zawiera zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego, nie wymieniając wśród nich orzeczeń Sądu Najwyższego, toteż należy stwierdzić, że brak jest możliwości przyznania jednostkom pomocniczym gminy zdolności sądowej w oparciu o treść orzeczenia sądowego - uznał wojewoda.

Jednocześnie podkreślił, że przytoczona przez Radę Miejską w Wolinie uchwała Sądu Najwyższego, stwierdzająca w sentencji, że samorząd mieszkańców wsi ma od 1 stycznia 1991 r. zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę gminy, jest odosobnionym stanowiskiem w zakresie możliwości przyznania jednostkom pomocniczym zdolności sądowej

- Wskazać można na szereg odmiennych i wydanych w późniejszym okresie orzeczeń sądów, odmawiających jednostkom pomocniczym atrybutów związanych ze zdolnością sądową - argumentuje wojewoda.

Jednym z nich jest postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 21 lutego 2002 r., zgodnie z którym rada sołecka nie jest uprawniona do wniesienia skargi. Radzie sołeckiej nie można przypisać zdolności sądowej i nie ma samoistnych kompetencji. Jest jedynie organem doradczym i opiniodawczym sołtysa.

Wojewoda zwrócił też uwagę na inny błędny zapis w statucie sołectwa. Radni ustalili, że zebranie wiejskie ma podejmować uchwały dotyczące powołania stałych lub doraźnych komisji.

Tymczasem art. 36 ustawy o samorządzie gminnym zawiera zamknięty katalog organów sołectwa, wskazując, że organem uchwałodawczym jest zabranie wiejskie, a wykonawczym sołtys.

- Regulacja ta ma zakres wyczerpujący i nie dopuszcza możliwości tworzenia innych, nieprzewidzianych ustawą organów sołectwa, zarówno przez radę gminy, jak i samo sołectwo - orzekł wojewoda.

Zakwestionował też przepis statutu, zgodnie z którym fundusz sołectwa tworzą m.in. środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa. Uznał, że skoro sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy nie posiada osobowości prawnej, ani odrębnego od gminy bytu prawnego, to nie jest możliwe przekazywanie na rzecz sołectwa darowizn.

- Beneficjentem przewidzianej w statucie ofiarności publicznej może być tylko gmina, która pozyskane w ten sposób środki może przekazać do funduszu sołeckiego - czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody zachodniopomorskiego.

Czytaj też: Dzielnica czy sołectwo - to ma znaczenie

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (4)

 • Kaz, 2014-04-20 13:44:30

  Do Heronim: dlaczego chcesz zlikwidować sołectwo, które jest wspólnota mieszkańców na danym terenie? Przeciez i tak gminy przeżeraja lokalne podatki z terenów sołectw, ktore to oprócz nazwy "sołectwo" nic więcej nie posiadają, nie mowiąc, że nie mają praktycznie żadnych praw? Oczywiście że... powiaty sa zbedne, albowiem korzystają tylko z juz pobranych podatków. ew. pobierają kolejne opłaty za papierologię! Natomiast upodmiotowienie sołectw - które to funkcjonowłao juz prze II wojna swiatową - a więc osobowość prawna, zarządzanie ew. majątkiem i lokalnymi podatkami tylko umocni samorządność i wyzwoli działalnośc społeczną, poniewaz miejscowa wsólnota otrzyma faktyczny nadzór i wplyw na to co dzieje sie na jej terenie! Ty Heronimek, to masz zastałe po PRLowskie zapatrzenie na wladzę, skoro twierdzisz, że tzw. centrala wie lepiej co piszczy w trawie w Wąchocku!  rozwiń
 • gość, 2014-01-07 18:55:27

  A her @ Heronim, to ma jakowe pojęcie o samorządzie? Jak można zaliczyć sołectwo do samorządu, skoro nie posiada ono osobowości prawnej i jest tylko jednostką pomocniczą gminy? Jakie to niby środki z obrębu sołectw przeciekają między palcami i czyimi, skoro solectwo jest tylko i wyłącznie dawcą poda...tków dla wszystkożernych miast, ew. gminy wiejskiej?! Ustawa o tzw. samorządności to bubel - lub lagodnie niedorobka - albowiem uczyniła z solectw - a jest ich około 40 000, a ile to liczebnie w ludności kraju(?) - pańszczyźniane wioski, na ktorych konto, tj. podatkach, lokalne miejskie kacyki partyjne wygrywają glosami mieszkańców miast wybory, albowiem za te podatki mogą im - mieszczuchom - więcej zaoferować! Aha, określenie "mieszcuch" dotyczy wyłącznie tych, ktorzy od dlugich lat oprócz adresu MOPSu nic innego w swoim zyciu nie zwiedzili!  rozwiń
 • gość, 2014-01-07 18:40:06

  Wojewoda zachodniopomorski - "gdyby istniała potrzeba i wola wyposażenia sołectw w zdolność sądową, znalazłoby to wyraz w odpowiednich zapisach ustawy o samorządzie gminnym". Ale grabienie podatków lokalnych do miejskiej kasy, to wam nie "śmierdzi", przecież dzielicie się nimi po...źniej w postaci ochłapu pod nazwą "fundusz sołecki"?  rozwiń