PARTNER PORTALU
  • BGK

Spór o VAT jednostek budżetowych czeka na wyrok w Luksemburgu

  • pt    20 maja 2015 - 12:25

Przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyła się rozprawa mająca dać odpowiedź na pytanie czy jednostki budżetowe gminy mogą być uznane za płatników podatku VAT, pomimo niespełniania warunku samodzielności.
Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się rozprawa w sprawie wniesionej przez gminę Wrocław w wyniku pytań prejudycjalnych wniesionych przez Naczelny Sąd Administracyjny. To efekt decyzji NSA, który dwa lata temu uznał, że jednostki budżetowe gmin nie mogą być samodzielnymi podatnikami VAT.

Pytania miały na celu ustalenie, czy jednostki budżetowe gminy mogą być uznane za podatników podatku VAT, pomimo niespełniania warunku samodzielności przewidzianego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.

W uwagach na piśmie Polska zajęła stanowisko, zgodnie z którym przepisy dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one traktowaniu jednostek budżetowych jako podatników VAT w sytuacji, gdy państwo członkowskie uznaje takie podmioty za wyodrębnione prawnie i organizacyjnie jednostki.

Jednocześnie, na wypadek gdyby Trybunał Sprawiedliwości nie podzielił przedstawionego stanowiska, Polska zawnioskowała o ograniczenie skutków wyroku w czasie.

Jednostka organizacyjna gminy nie może być podatnikiem VAT

Zdaniem gminy Wrocław jednostka organizacyjna gminy nie może być uznana za podatnika VAT, jeżeli nie spełnia warunku samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.

Minister Finansów przedstawił stanowisko, zgodnie z którym w świetle art. 4 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, za podatnika VAT może być uznany podmiot prawa publicznego taki jak jednostka organizacyjna gminy, gdy wykonuje czynności w charakterze innym niż organ władzy publicznej w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2006/112/WE, niezależnie od tego, czy spełnia warunek samodzielności (niezależności) przewidziany w art. 9 ust. 1 tej dyrektywy.

Na rozprawie pełnomocnik Polski podkreślił, że kwestia kwalifikacji jednostek budżetowych na gruncie podatku VAT ma dla Polski ogromne znaczenie systemowe i praktyczne.

Pełnomocnik wskazał, że w polskim systemie prawnym funkcjonuje ponad 60 tysięcy państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, które dotychczas dla celów podatku VAT były uznawane za jednostki samodzielne.

Wyrok za trzy do ośmiu miesięcy

Pełnomocnik zwrócił przy tym uwagę, że ograniczenie odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości do kwestii obowiązywania przesłanki samodzielności z pominięciem kwestii interpretacji tej przesłanki byłoby sztuczne i nie odpowiadało potrzebom sądu odsyłającego.

Odniósł się również do argumentacji przedstawionej przez Komisję Europejską w uwagach na piśmie i zwrócił uwagę, że ryzyko gospodarcze, wskazywane przez Komisję Europejska jako główna cecha, która powinna przesądzać o samodzielności zarówno przedsiębiorcy, jak i organu władzy, nie może być w automatyczny sposób stosowane do organów władzy publicznej.

W przypadku organów władzy publicznej działalność gospodarcza, o ile w ogóle występuje, ma charakter jedynie uboczny i jest ukierunkowana na realizację zadań publicznych, a nie na osiąganie zysku.

Zbiór pojęć charakterystycznych dla działalności przedsiębiorcy, takich jak zysk, strata i ryzyko gospodarcze, mają w ocenie pełnomocnika jedynie marginalne znaczenie w przypadku organów władzy - tłumaczył pełnomocnik.

Zdaniem pełnomocnika to nie ryzyko gospodarcze, ale inne cechy organów władzy - takie jak wyodrębnienie organizacyjne, materialne i prawne - powinny decydować o samodzielności tych organów.

Wyrok zostanie wydany w okresie od trzech do ośmiu miesięcy od dnia rozprawy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.