PARTNER PORTALU
  • BGK

Sprawdzili, jaką wiedzę na temat metropolii mają samorządowcy

  • PAP/EM    4 kwietnia 2017 - 14:51
Sprawdzili, jaką wiedzę na temat metropolii mają samorządowcy
Do perspektywy utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego zdecydowanie pozytywnie odniosło się 60 proc. pytanych radnych, (fot.katowice.eu)

Radni miast przyszłego związku metropolitalnego w woj. śląskim w znacznym stopniu deklarują średnią wiedzę na temat funkcjonowania obszaru metropolitalnego - wynika z badań naukowców Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
• Naukowcy Instytutu Socjologii powołali Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, które ma zaoferować samorządom regionu naukową pomoc w różnych, związanych z metropolizacją regionu procesach decyzyjnych.

• Zaprezentowano wyniki badań, które objęły radnych i prezydentów największych miast regionu.

• Z badań wynika m.in., że radni miast GZM w znacznym stopniu zadeklarowali średnią wiedzę na temat funkcjonowania obszaru metropolitalnego.

• Badani samorządowcy uważają, że metropolia powinna ułatwić współpracę między miastami czy starania o środki na wspólne projekty, a także, że przyniesie ona poprawę jakości komunikacji miejskiej, oszczędności w funkcjonowaniu miast, czy też poprawi sytuację na rynku pracy.

Podpisanie ustawy o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę zaplanowano w Katowicach na wtorkowe (4 kwietnia) popołudnie. Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów metropolia w woj. śląskim powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r.

Aby zaoferować samorządom regionu naukową pomoc w różnych, związanych z metropolizacją regionu procesach decyzyjnych, już w czerwcu ubiegłego roku naukowcy Instytutu Socjologii powołali Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

Od tego czasu w prace jednostki, która oficjalnie zainaugurowała działalność we wtorek, włączyło się 88 naukowców sześciu uczelni i placówek badawczych woj. śląskiego. Tego dnia socjologowie przedstawili też wyniki badań przeprowadzonych na przełomie 2016 i 2017 r., aby właściwie umiejscowić ofertę Obserwatorium w realiach miast mających współtworzyć metropolię.

Badania te objęły radnych i prezydentów największych miast regionu, szczególnie zainteresowanych metropolią - zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym (po utworzeniu ustawowej metropolii GZM ma przestać istnieć).

Z badań wynika m.in., że radni miast GZM w znacznym stopniu zadeklarowali średnią wiedzę na temat funkcjonowania obszaru metropolitalnego. Wśród obszarów, gdzie radni wskazali największe deficyty wiedzy, znalazły się m.in.: zarządzanie obszarem metropolitalnym, spójność polityk publicznych czy zarządzanie obszarem przestrzennym. Prezydenci wskazywali tu z kolei m.in. na obszary związane z transportem publicznym, depopulacją miast czy zasobem mieszkaniowym.

Potrzebę funkcjonowania Obserwatorium dostrzegło 75 proc. pytanych radnych i prezydentów. Najczęściej postulowanymi obszarami działalności jednostki okazały się procesy zachodzące w miastach metropolii i interakcje między nimi.

Zdaniem pytanych działalność Obserwatorium powinna przekładać się m.in. na określanie priorytetów polityki miast, współpracy między miastami metropolii czy aplikowanie o środki unijne. Wśród najbardziej oczekiwanych pól działalności Obserwatorium samorządowcy wymieniali gromadzenie i udostępnianie informacji nt. procesów kulturowych, politycznych i społecznych oraz prowadzenie badań i ekspertyz dot. procesów miejskich i metropolitalnych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.