Sprawozdania budżetowe rozwiodą się z papierem

Resort finansów proponuje, by od 1 września 2012 r. zrezygnować z obowiązku składania części sprawozdań budżetowych jako dokumentów w formie papierowej i pozostawić wyłącznie formę elektroniczną.
Sprawozdania budżetowe rozwiodą się z papierem

Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP i Rb-ST samorządy będą przekazywały wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Taką między innymi zmianę przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Jak informuje Ministerstwo Finansów proponowana zmiana wpłynie na ograniczenie wydatków w budżecie państwa i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zakupu papieru, kopert, opłat za usługi pocztowe, a także pozwoli zaoszczędzić czas pracy związany z dostarczeniem sprawozdań do ich odbiorców.

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w części dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu zwiększenie częstotliwości przekazywania sprawozdań do Ministerstwa Finansów bez zmiany częstotliwości ich sporządzania.

– Zmiany wynikają z potrzeby lepszego monitorowania sektora finansów publicznych, poprawy jakości sprawozdawczości i planowania w zakresie sektora finansów publicznych oraz dostosowania do wymogów unijnych wiążących się z obowiązkiem opracowywania i przekazywania do KE prognoz sektora instytucji rządowych i samorządowych – informuje Ministerstwo Finansów.

Konsekwencją zwiększenia częstotliwości przekazywania danych jest zmiana w zakresie przekazywania korekt sprawozdań. Zaproponowano, aby błędne dane wykazane w sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S, kwartalnych (za 1, 2, 3 kwartały) Rb-NDS, półrocznych Rb-30S i Rb-34S były poprawnie wykazywane w następnym okresie sprawozdawczym.

Natomiast korekty danych za okresy roczne były przekazywane do właściwych RIO do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Zaproponowane terminy korekt rocznych sprawozdań Rb-PDP oraz Rb-27S wynikają z dostosowania do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

No wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy! Czas najwyższy.

Karol, 2012-06-22 13:38:55 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU