Sprawozdania do UZP tylko elektronicznie

  • Anna Trojanowska
  • 20-02-2012
  • drukuj
1 marca 2012 r. upływa termin na przekazanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2011.
Sprawozdania do UZP tylko elektronicznie

Do sporządzenia i przekazania sprawozdania zobowiązane są podmioty, które w roku objętym sprawozdaniem, udzieliły zamówień o wartości powyżej 14.000 euro.

Sprawozdanie powinno obejmować rok kalendarzowy, tzn. dane zawarte w sprawozdaniu powinny dotyczyć zamówień udzielonych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku sprawozdawczego.

Zgodnie z opinią prawną UZP każda z jednostek posiadających status samodzielnych zamawiających w świetle przepisu art. 3 ust. 1 ustawy Pzp (w szczególności szkoły, miejskie ośrodki pomocy społecznej czy inne jednostki budżetowe) jest zobowiązana, do składania własnego sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień.

Tego rodzaju zamawiający nie uwzględniają w sporządzanym rocznym sprawozdaniu zamówień, których udzielają nie we własnym imieniu, lecz jedynie jako pełnomocnicy innych zamawiających, stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 175, poz. 1226), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU