PARTNER PORTALU
  • BGK

Sprawozdania finansowe za 2010 rok zgodnie ze starymi definicjami

  • AW/rio.opole.pl    22 lutego 2011 - 10:33
Sprawozdania finansowe za 2010 rok zgodnie ze starymi definicjami

Ministerstwo Finansów w piśmie do Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieliło wyjaśnień w zakresie sporządzania sprawozdań za zadania zlecone, o stanie należności, o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
Podsekretarz stanu w resorcie finansów Dominik Radziwiłł poinformował szefów izb obrachunkowych m.in. iż: do sprawozdań za IV kwartał 2010 roku mają zastosowanie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Wiceminister zwraca też uwagę,że jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania zlecone, w sprawozdaniu Rb-ZN wykazują należności lub stan środków na rachunkach bankowych, które są przypisane tylko budżetowi państwa.

We wcześniejszym piśmie z ministerstwa odnoszącym się do sprawozdań za 2010 rok, Dorota Będziak, zastępca dyrektora departamentu rachunkowości przypomniała, że jednostki samorządu terytorialnego powinny sporządzić sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010 wg wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.

Pisma z resortu zamieszczamy w dziale Multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.