Sprzedaż alkoholu pod kontrolą

  • www.esosnowiec.pl (Izabela Kieliś)
  • 16-10-2012
  • drukuj
Zwiększenie odległości punktów sprzedaży oferujących alkohol od obiektów chronionych, prowadzenie kontroli tych punktów również w nocy, czy dokumentowanie kontroli na fotografiach. To tylko część z propozycji zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sosnowcu.
Sprzedaż alkoholu pod kontrolą

Komisja kilka tygodni temu badała działania Wydziału Polityki Gospodarczej sosnowieckiego magistratu pod kątem wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Członkowie komisji niemal jednogłośnie uznali, że w kwestii handlu napojami alkoholowymi na terenie Sosnowca konieczny jest szereg zmian.

Kiedy w całej Polsce, na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powoływano Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sosnowiec był jedną z pierwszych gmin w kraju, w której takowa powstała. Teraz jednak okazuje się, że po kilku latach jej funkcjonowania niezbędne są pewne zmiany, po to, aby skuteczniej działać tam, gdzie sprzedaż napojów alkoholowych niekoniecznie odbywa się zgodnie z zasadami wytyczonymi przez miasto i ustawę.

Do takich wniosków doszli sosnowieccy radni tworzący Komisję Rewizyjną. Zespół kontrolny powołany w celu sprawdzenia działań Wydziału Polityki Gospodarczej w zakresie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, szereg wniosków pokontrolnych przekazał już do rozpatrzenia kierownictwu gminy.

– GKRPA istnieje w naszym mieście od lat, ale jak wykazała kontrola skuteczność jej działań oraz zapisów uchwały Rady Miejskiej jest raczej wątpliwa. Do urzędu wpływa coraz więcej skarg dotyczących punktów sprzedaży alkoholu i konieczna była kontrola – mówi Aleksander Kalański, sosnowiecki radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Nic dziwnego. Jak bowiem można wyczytać w protokole pokontrolnym, w okresie ostatnich 20 lat decyzji o cofnięciu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wydano w Sosnowcu zaledwie 13. Z tego 3 w związku z zakłócaniem porządku publicznego, 1 w związku ze sprzedażą alkoholu nieletnim zaś pozostałe z powodu niespełnienia warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU