PARTNER PORTALU
  • BGK

Sprzedaż alkoholu pod kontrolą

  • www.esosnowiec.pl (Izabela Kieliś)    16 października 2012 - 09:51
Sprzedaż alkoholu pod kontrolą

Zwiększenie odległości punktów sprzedaży oferujących alkohol od obiektów chronionych, prowadzenie kontroli tych punktów również w nocy, czy dokumentowanie kontroli na fotografiach. To tylko część z propozycji zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sosnowcu.
Komisja kilka tygodni temu badała działania Wydziału Polityki Gospodarczej sosnowieckiego magistratu pod kątem wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Członkowie komisji niemal jednogłośnie uznali, że w kwestii handlu napojami alkoholowymi na terenie Sosnowca konieczny jest szereg zmian.

Kiedy w całej Polsce, na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powoływano Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sosnowiec był jedną z pierwszych gmin w kraju, w której takowa powstała. Teraz jednak okazuje się, że po kilku latach jej funkcjonowania niezbędne są pewne zmiany, po to, aby skuteczniej działać tam, gdzie sprzedaż napojów alkoholowych niekoniecznie odbywa się zgodnie z zasadami wytyczonymi przez miasto i ustawę.

Do takich wniosków doszli sosnowieccy radni tworzący Komisję Rewizyjną. Zespół kontrolny powołany w celu sprawdzenia działań Wydziału Polityki Gospodarczej w zakresie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, szereg wniosków pokontrolnych przekazał już do rozpatrzenia kierownictwu gminy.

– GKRPA istnieje w naszym mieście od lat, ale jak wykazała kontrola skuteczność jej działań oraz zapisów uchwały Rady Miejskiej jest raczej wątpliwa. Do urzędu wpływa coraz więcej skarg dotyczących punktów sprzedaży alkoholu i konieczna była kontrola – mówi Aleksander Kalański, sosnowiecki radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Nic dziwnego. Jak bowiem można wyczytać w protokole pokontrolnym, w okresie ostatnich 20 lat decyzji o cofnięciu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wydano w Sosnowcu zaledwie 13. Z tego 3 w związku z zakłócaniem porządku publicznego, 1 w związku ze sprzedażą alkoholu nieletnim zaś pozostałe z powodu niespełnienia warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

<!-- pagebreak //-->

Zespół kontrolny opracował kilka pomysłów, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji, choć jak podkreśla Aleksander Kalański, nie są to być może działania radykalne.

– Przede wszystkim chcielibyśmy zwiększyć skuteczność kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Podstawa to wprowadzenie nocnych kontroli, a nie jak dotychczas wyłącznie w ciągu dnia. W takim zespole powinien pojawić się przynajmniej jeszcze jeden pracownik straży miejskiej lub policji, a same kontrole powinny odbywać się z obecnością aparatu fotograficznego. Tylko mając w ręku dowód mamy jako gmina możliwość wygrania w sądzie w razie, gdyby nieuczciwy przedsiębiorca pozwał miasto za odebranie pozwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu – wylicza radny Kalański.

Inne pomysły to zwiększenie dopuszczalnej odległości punktów sprzedaży alkoholu od obiektów takich jak szkoły, domy kultury czy kościoły. Dotychczas odległość ta wynosi minimum 50 m, a radni chcieliby co najmniej jej podwojenia.

– Ważną sprawą są również wpływy do budżetu miasta. Nie mamy w tej chwili dużej możliwości realnej weryfikacji kwot jakie przedsiębiorcy podają w informacjach dotyczących sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Te kwoty często są zaniżane, a w efekcie traci na tym miasto. Chcemy to zmienić – podkreśla Aleksander Kalański.

– Oczywiście wszystkie wspomniane działania powinny zostać poprzedzone akcją informacyjną dla przedsiębiorców. Takie działania profilaktyczne również są bowiem potrzebne, gdyż póki co większość sprzedających czuje się bezkarna, a powinna mieć świadomość co może im grozić za łamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości – dodaje radny.

– Ważna jest także sprawa limitu punktów sprzedaży. Moglibyśmy go nawet zwiększyć. Nie chodzi bowiem o to, żeby odbierać nagle wszystkim koncesje. Każdy może handlować alkoholem w sklepie, ale musi to robić w cywilizowany, zgodny z prawem sposób. Muszą być przestrzegane jasno określone zasady – stwierdza radny.

Przygotowany przez zespół kontrolny projekt poparło 9 radnych spośród obecnych na Komisji Rewizyjnej. Tylko jeden radny wstrzymał się od głosu. Teraz wnioski zostaną rozważone przez kierownictwo urzędu. – Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszych propozycji. To ważne rzeczy z punktu widzenia samorządu, bo spore pieniądze dla miasta z tytułu pozwoleń na sprzedaż, ale również z punktu widzenia społeczeństwa i jego bezpieczeństwa w mieście – uważa Aleksander Kalański.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.