PARTNER PORTALU
  • BGK

Średnia kwota bazowa, ministerstwo finansów: znamy Kbk na 2016 rok

  • bad    28 sierpnia 2015 - 14:37
Średnia kwota bazowa, ministerstwo finansów: znamy Kbk na 2016 rok

Znamy średnią kwotę bazową na 2016 rok. Fot. pixabay

Ministerstwo Finansów informuje, że średnia kwota bazowa w kraju na 2016 rok wynosi 3.037,88 zł na mieszkańca.
Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie ustawą średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawą wykonane dochody bieżące

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2016 zostały przyjęte wielkości:

1) wykonane w 2014 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2015 roku;

2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2014 roku, ustalona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.