Średnia kwota bazowa, ministerstwo finansów: znamy Kbk na 2016 rok

Ministerstwo Finansów informuje, że średnia kwota bazowa w kraju na 2016 rok wynosi 3.037,88 zł na mieszkańca.
Średnia kwota bazowa, ministerstwo finansów: znamy Kbk na 2016 rok
Znamy średnią kwotę bazową na 2016 rok. Fot. pixabay

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie ustawą średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawą wykonane dochody bieżące

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2016 zostały przyjęte wielkości:

1) wykonane w 2014 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2015 roku;

2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2014 roku, ustalona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU