PARTNER PORTALU
  • BGK

Stabilna perspektywa ratingów Białegostoku

  • GK    27 lipca 2012 - 12:57
Stabilna perspektywa ratingów Białegostoku

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Białegostoku dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB-”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Potwierdzenie ratingów Białegostoku odzwierciedla podjęte przez władze miasta w 2012 r. działania w zakresie racjonalizacji wydatków operacyjnych oraz zwiększenia dochodów operacyjnych, co powinno umożliwić stopniową poprawę słabych wyników operacyjnych oraz wskaźników obsługi zadłużenia.

Ratingi odzwierciedlają utrzymującą się presję na wzrost zadłużenia Białegostoku na skutek wysokich wydatków majątkowych, mimo tego, że są one w 55 proc. finansowane z dochodów majątkowych, a także spodziewany wzrost zobowiązań pośrednich Białegostoku.

Ratingi biorą także pod uwagę zmiany w polityce zadłużenia miasta, tj. wydłużania średniej zapadalności długu, dzięki czemu zmniejszy się presja, jaką na budżet miasta wywiera obsługa długu. Ratingi Białegostoku mogą zostać obniżone, jeśli podejmowane przez władze miasta działania nie wpłyną na ograniczenie tempa wzrostu wydatków operacyjnych, co będzie prowadzić do dalszego pogorszenia wyników operacyjnych w latach 2012-2013 z marżą operacyjną poniżej poziomu z 2011r.

Negatywny wpływ na ratingi miasta może mieć również rosnące zadłużenie spółek miejskich związane z planowanymi inwestycjami w latach 2012-2014, jeśli będzie ono powodować bezpośrednią presję na budżet miasta.

Ratingi mogą zostać podniesione, chociaż jest to mało prawdopodobne w najbliższym okresie, jeśli miasto poprawi wyniki operacyjne; marża operacyjna wzrośnie do co najmniej 9 proc. i zapewni bezpieczne wskaźniki spłaty zadłużenia, tj. poniżej średniej zapadalności długu miasta.

Fitch pozytywnie ocenia podjęte przez miasto działania mające na celu optymalizację wydatków w sektorze oświaty. Wydatki na oświatę są największą i najszybciej rosnącą pozycją wydatków operacyjnych miasta.

W 2011 r. wyniosły one 491 mln zł, tj. 48 proc. wydatków operacyjnych. Podjęte działania powinny przynieść oszczędności w wysokości około 17 mln zł w 2013 r., a także w kolejnych latach. W wyniku tych działań oraz zwiększania dochodów własnych wyniki operacyjne miasta powinny się stopniowo poprawiać od 2013 r.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.