PARTNER PORTALU
  • BGK

Stabilna perspektywa ratingów Częstochowy

  • GK    20 listopada 2012 - 11:09
Stabilna perspektywa ratingów Częstochowy

Ratingi Częstochowy odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne miasta, wynikające z ostrożnej polityki budżetowej i stałego monitorowania wydatków, co zapewnia bezpieczne wskaźniki zadłużenia.
Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Częstochowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB". Perspektywa ratingów Częstochowy jest stabilna.

Ratingi biorą także pod uwagę spodziewany wzrost zadłużenia bezpośredniego oraz ryzyko pośrednie wynikające ze słabej kondycji finansowej szpitala miejskiego, który może wymagać wsparcia z budżetu miasta.

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki na poziomie operacyjnym i bezpieczne wskaźniki obsługi długu, pomimo wolniejszego tempa wzrostu gospodarki Polski. Podniesienie ratingu może mieć miejsce, jeśli nadwyżka operacyjna Częstochowy przekroczy 11 proc. dochodów operacyjnych, a wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów bieżących ustabilizuje się poniżej 50 proc.

Ratingi miasta mogą zostać obniżone, gdy wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) przekroczy 15 lat, w wyniku trwałego pogorszenia się nadwyżki operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch i/ lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna w latach 2012-2014 wyniesie średnio 8 proc. dochodów operacyjnych. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu prowadzić ostrożną politykę budżetową oraz skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych. Jak również, że dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku z rozwijającą się bazą podatkową miasta.

Zgodnie z oczekiwaniami Fitch, w 2011r. wyniki operacyjne Częstochowy poprawiły się po jednorazowym pogorszeniu w 2010r., z nadwyżką operacyjną wynoszącą 7,8 proc. dochodów operacyjnych (w 2010 r. 4,2 proc.).

Fitch prognozuje, że zadłużenie Częstochowy w latach 2012-2014 pozostanie umiarkowane, wynosząc 45 proc.-50 proc. dochodów bieżących, a wskaźniki obsługi zadłużenia i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Obsługa zadłużenia może wynieść średnio 50 mln zł rocznie, ale prognozowana nadwyżka operacyjna będzie 1,5 razy wyższa.

Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej wyniesie ok. 10 lat i będzie znacznie niższy od średniej zapadalności długu szacowanej na 14 lat. Ryzyko pośrednie Częstochowy wynika ze słabej kondycji finansowej szpitala miejskiego. W związku z ustawą o działalności leczniczej z 2011r., Miasto począwszy od 2013r. będzie zobowiązane do pokrywania strat szpitala (pomniejszonych o amortyzację).

Jednak zdaniem Fitch presja na budżet Częstochowy nie będzie duża, ponieważ potencjalne kwoty będą stosunkowo niewielkie w relacji do budżetu Miasta (ok. 0,5 proc. dochodów operacyjnych). Częstochowa, drugie co do wielkości Miasto w województwie śląskim, liczy ok. 236 tys. mieszkańców. W 2009r. produkt regionalny na mieszkańca w podregionie częstochowskim wynosił ok. 82,4 proc. średniej krajowej.

Jednak wskaźniki dla samego miasta powinny być wyższe, gdyż Częstochowa jest największym ośrodkiem gospodarczym w podregionie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.