PARTNER PORTALU
  • BGK

Stabilna perspektywa ratingów Mazowsza

  • GK    13 kwietnia 2012 - 11:41
Stabilna perspektywa ratingów Mazowsza

Ratingi woj. mazowieckiego odzwierciedlają zadowalające wyniki operacyjne w 2011 r., poprawę wskaźników spłaty zadłużenia oraz spodziewaną dalszą poprawę wyników finansowych.
Fitch Ratings potwierdził długoterminowe międzynarodowe ratingi woj. mazowieckiego (zabierz głos/oceń marszałka) dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+” oraz dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A-”.

Równocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+” dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

Ratingi odzwierciedlają zadowalające wyniki operacyjne województwa w 2011 r., poprawę wskaźników spłaty zadłużenia oraz spodziewaną dalszą poprawę wyników finansowych.

Ratingi uwzględniają oczekiwania Fitch, że województwo będzie dalej ograniczać wydatki oraz utrzymywać dyscyplinę budżetową. Agencja oczekuje, że do 2015 r. zadłużenie bezpośrednie województwa ustabilizuje się na poziomie ok. 1,6 mld zł oraz, że zadłużenie pośrednie nie przekroczy 1,0 mld zł. Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla przekonanie Fitch, że województwo będzie w stanie ograniczyć wydatki operacyjne oraz zapewnić nadwyżkę operacyjną na poziomie przewyższającym rosnącą obsługę zadłużenia.

Obniżenie ratingów może nastąpić, gdy nadwyżka operacyjna nie będzie wystarczająca do obsługi zadłużenia oraz gdy ryzyko ogółem (zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie), w szczególności wynikające z sektora ochrony zdrowia, istotnie wzrośnie. Ratingi mogą zostać podniesione, gdy marża operacyjna ustabilizuje się na poziomie wyższym niż w prognozach Fitch oraz gdy zadłużenie bezpośrednie do nadwyżki bieżącej spadnie poniżej siedmiu lat, jak również ryzyko pośrednie spadnie poniżej obecnego poziomu.

<!-- pagebreak //-->

Fitch oczekuje, że wdrożone przez województwo w 2011 r. działania racjonalizujące wydatki spowodują, że poziom nadwyżki operacyjnej będzie zadowalający i wyniesie średnio 292 mln zł w latach 2012-2015 (wzrost z 201 mln zł w 2011r.), co będzie stanowiło średnio 13 proc. dochodów operacyjnych woj. mazowieckiego. Obsługa zadłużenia będzie stopniowo rosnąć do ok. 200 mln zł w 2015 r.


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.