PARTNER PORTALU
  • BGK

Stabilna perspektywa ratingów Wrocławia

  • GK    5 lipca 2013 - 08:21
Stabilna perspektywa ratingów Wrocławia

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów z negatywnej na stabilną oraz potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe miasta Wrocławia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie ‘BBB+’ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie ‘A+(pol)’.
Jednocześnie Fitch wycofał ratingi miasta. Zmiana perspektywy ratingów Wrocławia odzwierciedla lepsze niż prognozowane wyniki operacyjne osiągnięte w 2012 r. oraz oczekiwania Fitch, że w średnim okresie nadwyżka operacyjna miasta będzie się dalej stopniowo poprawiać.

Agencja zakłada, że władze Wrocławia będą kontynuować działania wdrażane w latach 2012-2013 zmierzające do poprawy wyników operacyjnych. Działania te polegają na wykorzystywaniu elastyczności finansowej miasta w zakresie dochodów operacyjnych oraz oszczędności po stronie wydatków bieżących, tak by w średnim okresie wydatki te wzrastały wolniej niż dochody operacyjne.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna w 2014 r. może wzrosnąć do około 290 mln zł z 228 mln zł w 2012r. (2011 r. 160 mln zł).

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że dobrze rozwinięta gospodarka lokalna Wrocławia będzie dalej wspierać rozwój bazy podatkowej pomimo spowolnienia gospodarki narodowej w 2013 r.

Ratingi uwzględniają również prognozy Fitch, że wydatki majątkowe spadną ze średnio 1,1 mld zł rocznie w latach 2010-2012 do 880 mln zł w latach 2013-2014 oraz, że będą w pełni finansowane z wysokich dochodów majątkowych, pochodzących głównie z dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji unijnych, jak również z nadwyżki bieżącej.

Planowany program inwestycyjny nie wymaga finansowania długiem, co przyczyni się do spadku zadłużenia bezpośredniego do 1,87 mld zł w 2014 r. z 2,02 mld zł na koniec 2012r.

Fitch oczekuje, że w związku z niższym zadłużeniem oraz spodziewaną poprawą nadwyżki bieżącej wskaźnik spłaty długu spadnie do ośmiu lat (2012 r. 14,5 lat). Ratingi biorą również pod uwagę wysokie zobowiązania pośrednie Wrocławia wynikające z zadłużenia spółek komunalnych, które rośnie (2012 r. 1,4 mld zł).

Może ono stanowić obciążenie dla budżetu miasta, gdyż połowa zadłużenia dotyczy spółek, które mogą wymagać wsparcia finansowego od miasta do obsługi długu.

Fitch wycofał ratingi Wrocławia, gdyż miasto przestało uczestniczyć w procesie analizy ratingowej. W rezultacie Fitch nie będzie miał wystarczających informacji dla utrzymania ratingów oraz nie będzie analizował sytuacji finansowej miasta ani informował o jego ratingach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.