PARTNER PORTALU
  • BGK

Stabilna perspektywa ratingu Białegostoku

  • GK    29 lipca 2013 - 09:43
Stabilna perspektywa ratingu Białegostoku

Fitch Ratings zmienił perspektywę krajowego ratingu długoterminowego Białegostoku z negatywnej na stabilną i potwierdził rating na poziomie A(pol).
Fitch potwierdził również międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB-. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Fitch oczekuje, że do 2015 r. słabe wyniki operacyjne miasta oraz wskaźniki zadłużenia będą stale się poprawiać. Marża operacyjna może wzrosnąć z 5,7 proc. w 2012r. do około 7 proc. - 8 proc. w 2015 r. Władze miasta przewidują podnoszenie stawki podatków lokalnych i opłat co najmniej o stawkę inflacji oraz ograniczanie wydatków operacyjnych.

Rosnąca nadwyżka bieżąca powinna wpłynąć na poprawę wskaźnika spłaty długu z 22 lat w 2012 r. (2011 r. 24 lata) do około 10 lat w 2015 r. Fitch prognozuje, że zadłużenie Białegostoku może wzrosnąć do 730 mln zł na koniec 2013 r. (2012 r. 701,4 mln zł) i stanowić 60 proc. dochodów bieżących.

Zadłużenie będzie następnie stopniowo spadać do 680 mln zł na koniec 2015 r. Będzie to wynikało z przyjętej przez władze miasta polityki zaciągania nowego długu tylko w celu refinansowania zapadających zobowiązań oraz przedterminowej spłaty zadłużenia, jeżeli miasto osiągnie nadwyżki budżetowe.

Mimo spodziewanego spadku zadłużenia, obsługa zadłużenia w latach 2013-2015 może wynieść średnio 100 mln zł rocznie. Spodziewany wzrost nadwyżki operacyjnej do 100 mln zł w 2015 r. może być nadal niewystarczający w celu sfinansowania obsługi zadłużenia.

Jednak wskaźnik obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej powinien poprawić się i spaść z 13proc. spodziewanych w 2013 r. (po wyłączeniu 40 mln zł na refinansowanie obligacji) do około 102 proc. w 2015 r.

Fitch oczekuje, że ryzyko pośrednie Białegostoku znacznie wzrośnie i osiągnie najwyższy poziom 530 mln zł w 2014r. (2012 r. 113 mln zł). Będzie to spowodowane głównie finansowaniem budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez spółkę PUHP Lech Sp. z o.o. (pożyczka w wysokości 310 mln zł).

Po zakończeniu budowy zakładu w 2015 r. spółka powinna być w stanie samodzielnie obsługiwać zadłużenie, ograniczając tym samym ryzyko dla budżetu Białegostoku. Spłata długu związanego z finansowaniem budowy stadionu (110 mln zł) w latach 2013-2029 wymagać będzie wsparcia finansowego ze strony miasta do 11 mln zł rocznie.

Jednocześnie Fitch oczekuje, że w latach 2013-2015 wydatki inwestycyjne Białystoku będą jak dotychczas wysokie w związku z realizacją polityki miasta skierowanej na rozwój infrastruktury przy wykorzystaniu środków unijnych.

Zgodnie z prognozą Fitch, wydatki inwestycyjne Białegostoku mogą wynieść średnio 320 mln zł rocznie i stanowić 20 proc. wydatków ogółem. Fitch oczekuje, że w latach 2013-2015 dochody majątkowe, głównie dotacje z UE oraz ze sprzedaży majątku, będą w około 85 proc. finansowały wydatki majątkowe.

Pozostałe środki na finansowanie inwestycji pochodzić będą głównie z nadwyżki bieżącej.

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli miasto poprawi wyniki operacyjne i nadwyżka operacyjna wzrośnie co najmniej do 9 proc. dochodów operacyjnych i będzie wystarczająca na sfinansowanie obsługi zadłużenia.

Ratingi miasta mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne pogorszą się, a marża operacyjna spadnie poniżej 5 proc., w wyniku szybszego wzrostu wydatków operacyjnych niż dochodów operacyjnych. Negatywny wpływ na ratingi może mieć również zadłużenie spółek miejskich, które może dodatkowo wzrosnąć w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami w trakcie realizacji inwestycji (faza budowy) w latach 2013-2015.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.