PARTNER PORTALU
  • BGK

Stabilna perspektywa ratingu stolicy

  • ZWI    24 kwietnia 2013 - 10:15
Stabilna perspektywa ratingu stolicy

Fitch Ratings potwierdził dziś krajowy długoterminowy rating Warszawy na poziomie „AAA(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna.
Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)" dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.

Rating Warszawy odzwierciedla bardzo wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia, dobrze rozwiniętą oraz zdywersyfikowaną gospodarkę oraz bazę podatkową, a także prognozowany stabilny poziom zadłużenia Miasta w latach 2013-2015. Rating bierze również pod uwagę oczekiwaną poprawę wyników operacyjnych Warszawy w związku z podejmowanymi przez Miasto działaniami mającymi na celu racjonalizację wydatków operacyjnych, chociaż wyniki te pozostaną nadal słabsze niż w innych porównywalnych miastach. Rating odzwierciedla także dalszy wzrost zobowiązań pośrednich Miasta.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że w średnim okresie wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną bezpieczne dzięki spodziewanej poprawie wyników operacyjnych Miasta oraz nadal wysokim, chociaż malejącym poziomem gotówki na jego rachunkach.

Wysoki poziom środków na rachunkach Miasta stanowi pozytywny czynnik ratingu. W 2012r. gotówka na rachunkach trzykrotnie przewyższała obsługę zadłużenia. Chociaż Miasto może wykorzystać cześć wolnych środków na finansowanie deficytu budżetowego w latach 2013-2014, to jednak pozostaną one nadal wysokie, na poziomie około 1 mld zł.

Fitch pozytywnie ocenia zarządzanie długiem przez Miasto. Agencja spodziewa się, że zadłużenie Miasta będzie pozostawać na stabilnym poziomie w latach 2013-2015 i nie przekroczy 55% dochodów bieżących. Na koniec 2012r. wyniosło ono 5,7 mld zł, tj. 54% dochodów bieżących. Po uwzględnieniu 1,5 mld zł gotówki, zadłużenie netto wynosiło 4,2 mld zł, tj. umiarkowane 40% dochodów bieżących.

Fitch spodziewa się, że w latach 2013-2014 wyniki operacyjne Miasta będą się poprawiać. Nadwyżka operacyjna może wzrosnąć z 2,9% dochodów operacyjnych w 2012r. do około 6%. W prognozach finansowych Miasto zakłada wzrost marży operacyjnej do około 8% w latach 2013-2014. Jednak zdaniem Fitch, tak zdecydowana poprawa może być trudna do osiągnięcia z uwagi na ryzyko wypłaty wyższych odszkodowań dla byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości oraz oczekiwane przez Fitch wciąż niskie tempo wzrostu wpływów z podatków dochodowych.

W średnim okresie dalsza poprawa wyników byłaby możliwa w przypadku zdecydowanego wzrostu dochodów podatkowych na skutek rozwoju gospodarczego. Produkt regionalny brutto na mieszkańca Warszawy jest trzykrotnie wyższy niż średnia krajowa. Dobrze rozwinięta i zdywersyfikowana gospodarka lokalna przekłada się na wysokie dochody podatkowe w budżecie Warszawy.

Fitch zakłada, że Miasto nie stanie w obliczu konieczności natychmiastowego uregulowania wszystkich odszkodowań wobec byłych właścicieli nieruchomości, które zostały znacjonalizowane po II Wojnie Światowej w ramach tzw. dekretu Bieruta. Fitch spodziewa się, że proces ten będzie rozłożony na wiele lat i tym samym nie będzie powodował nadmiernego obciążenia dla budżetu Miasta.

Fitch zakłada również, że Miasto będzie przestrzegać wszystkich regulacji oraz procedur przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, co zabezpieczy Miasto przed ryzykiem zwrotu wcześniej otrzymanych dotacji unijnych.

Fitch zakłada, że Miasto nie stanie w obliczu konieczności zapłaty wysokich odszkodowań dla wykonawców miejskich inwestycji, rekompensaty za zmiany w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego oraz zwrotu wysokich kwot otrzymanych w poprzednich latach z wpływów podatkowych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.