PARTNER PORTALU
  • BGK

Stabilne ratingi dla Szczecina

  • ZWI    19 lipca 2013 - 19:45
Stabilne ratingi dla Szczecina

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „F2”.
Ratingi Szczecina odzwierciedlają ostrożną politykę finansową Miasta oraz ciągłą racjonalizację wydatków operacyjnych, co zapewnia dobre wyniki operacyjne, zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

Ratingi biorą także pod uwagę bardzo wysoką płynność oraz prognozowaną stabilizację poziomu zadłużenia w latach 2013-2015. Ratingi odzwierciedlają także rosnące zobowiązania pośrednie oraz utrzymującą się presję na wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego.

Fitch spodziewa się, że w latach 2013-2015 nadwyżka operacyjna Szczecina będzie stanowić 9%-10% dochodów operacyjnych i będzie 2-3 razy wyższa od obsługi zadłużenia, którą Fitch szacuje na ok. 60 mln zł rocznie. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Miasto utrzyma wysoką elastyczność finansową oraz, że będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku z rozwijającą się bazą podatkową Miasta.

Fitch prognozuje, że w latach 2013-2015 zadłużenie Szczecina ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie, wynoszącym ok. 60% dochodów bieżących (w 2012r.: 971 mln zł i 65%). W 2012r. Miasto zaciągnęło zadłużenie, które zabezpiecza większość jego potrzeb finansowych na najbliższe lata. Fitch szacuje, że w latach 2013-2015 wydatki majątkowe Miasta wyniosą średnio 420 mln zł rocznie (tj. 22% wydatków ogółem). Ponad 60% tych wydatków będzie finansowane z dochodów majątkowych, gdyż Szczecin pozyskał dotacje unijne na swoje największe inwestycje.

Fitch spodziewa się, że w latach 2013-2015 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może wzrosnąć do ok. 8 lat, ale pozostanie znacznie poniżej średniej zapadalności długu. Budżet Miasta jest narażony na ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe, gdyż prawie całe zadłużenie posiada zmienne oprocentowanie (80%), a 46% jest denominowane w euro. Jednak nieprzewidziane zmiany na rynku finansowym nie powinny mieć istotnego negatywnego wpływu na budżet Szczecina z uwagi na ostrożne zarządzanie budżetowe w Mieście.

Zobowiązania pośrednie, wynikające z zadłużenia spółek, mogą wzrosnąć z 581 mln zł w 2012r. do 900 mln zł w 2015r. Fitch uważa, że zobowiązania te nie powinny powodować istotnego ryzyka na budżet Miasta. Większość inwestycji (ponad 70%) prowadzą spółki, które finansują swoją działalność z opłat od użytkowników końcowych. W związku z tym wsparcie ze strony Miasta będzie polegało jedynie na podnoszeniu kapitałów spółek, które w relacji do wielkości budżetu Szczecina będą niewielkie.

Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne Miasta pogorszą się (nadwyżka operacyjna spadnie poniżej 7% dochodów operacyjnej), przy równoczesnym wzroście zadłużenia Szczecina znacznie powyżej prognoz Fitch, co wpłynie na istotne pogorszenie się wskaźnika spłaty długu (powyżej 15 lat). Ratingi Szczecina mogą zostać podniesione, jeśli nastąpi dalsza trwała poprawa wyników operacyjnych Miasta, marża operacyjna będzie wyższa niż 12%, a jednocześnie zmniejszy się zapotrzebowanie na finansowanie długiem w wyniku niższych wydatków majątkowych w średnim okresie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.