PARTNER PORTALU
  • BGK

Stabilne ratingi Płocka

  • aw    15 czerwca 2015 - 10:42
Stabilne ratingi Płocka
Ratusz w Płocku (fot:plock.eu)

Fitch Ratings potwierdził ratingi Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Fitch potwierdził również rating dla zadłużenia w walucie krajowej „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)” dla zwykłych niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Płock na kwotę 80,0 mln zł oraz 86,9 mln zł.

Potwierdzenie ratingów miasta odzwierciedla silną bazę podatkową, ale zależną od firm z sektora petrochemicznego oraz dobre wskaźniki zadłużenia. Ratingi biorą także pod uwagę zadłużenie spółek miejskich, chociaż nie powinno ono powodować dużej presji na budżet miasta, ponieważ w większości dotyczą spółek, które są samowystarczalne finansowo.

Główne czynniki ratingu Płocka

Fitch oczekuje, że wyniki operacyjne Płocka ustabilizują się w latach 2015-2017 z marżą operacyjną wynosząca średnio 7%-8% i nadwyżką operacyjną 1,4 x wyższą od obsługi zadłużenia (raty i odsetki). Wskaźnik spłaty długu powinien wynosić średnio 11 lat. Prognoza ta opiera się na założeniu, że władze miasta będą kontrolować wydatki operacyjne i utrzymywać ich wzrost poniżej wzrostu dochodów operacyjnych. Ponadto wzrost gospodarczy Polski powinien wspierać rozwój lokalnej gospodarki i pozytywnie wpłynąć na dochody podatkowe miasta.

W 2014 r. marża operacyjna Płocka wyniosła 7%, zgodnie z prognozą Fitch, a nadwyżka operacyjna (50 mln zł) była wystarczająca do pełnej obsługi zadłużenia (raty i odsetki). Realizacja dochodów w 2014 r. poprawiła się głownie w wyniku lepszej realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz jednorazowego zwrotu podatku VAT.

Gospodarka lokalna w Płocku jest powiązana z sektorem petrochemicznym. Spółki z sektora petrochemicznego zapewniają wysokie wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości (około 25% dochodów operacyjnych) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (około 20% dochodów operacyjnych). Wpływają również na wysokie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, jednocześnie narażając budżet Miasta na ryzyko związane z cyklicznością sektora naftowego.

Fitch oczekuje, że zadłużenie miasta wzrośnie w latach 2015-2016, ale pozostanie na kontrolowanym poziomie poniżej 70% dochodów bieżących (66% w 2014 r). Od 2017 r. celem miasta będzie zwiększenie udziału nadwyżki operacyjnej w finansowaniu inwestycji, zamiast zaciągania nowego długu. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej powinien pozostać na bezpiecznym poziomie około 11 lat.

Władze Miasta chcą wykorzystywać fundusze unijne dostępne dla polskich jednostek samorządu terytorialnego w ramach budżetu UE na lata 2014-2020 na dofinansowanie swoich inwestycji. Jednak, rozpoczęcie nowych inwestycji współfinansowanych z dotacji unijnych może wymagać czasu, i nie spodziewamy się by rozpoczęły się przed 2016 r. Oczekujemy, że udział środków unijnych może wynosić około 30% dochodów majątkowych miasta w średnim okresie. Podobnie jak w przeszłości inwestycje miasta będą się koncentrowały na poprawie lokalnej infrastruktury, w tym dróg.

Fitch pozytywnie ocenia politykę długu miasta, która zakłada zaciąganie długu z rocznym okresem karencji oraz 14-letnim okresem spłaty. Całe zadłużenie Płocka jest nominowane w złotych i oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, co naraża miasto na ryzyko stopy procentowej, ale eliminuje ryzyko kursowe. Spłata zadłużenia jest rozłożona równomiernie do 2030r. Fitch zakłada, że taka polityka długu będzie kontynuowana.

Zdaniem Fitch, ryzyko pośrednie miasta będzie umiarkowane w średnim okresie i dotyczy głównie zadłużenia spółek miejskich (około 150 mln zł według wstępnych danych za 2014 r.). Spółki miejskie realizują inwestycje współfinansowane ze środków unijnych i są samowystarczalne finansowo. Miasto wspiera spółki poprzez dopłaty do ich kapitału. Płock udzielił poręczenia (27 mln zł na koniec 2014r.) spółkom, które zaciągnęły pożyczki preferencyjne z okresem spłaty do 2050 r. Ponieważ spłaty tych pożyczek są finansowane z czynszów płaconych przez lokatorów, nie stanowią ryzyka dla budżetu Miasta.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.