PARTNER PORTALU
  • BGK

Statut sołectwa niezgodny z ustawą

  • Przeglad prasy/Rzeczpospolita    3 lutego 2011 - 13:55

Jak podaje "Rzeczpospolita", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podtrzymał stanowisko wojewody lubelskiego w sprawie nieważności wielu zapisów uchwały miejskiej w Opolu Lubelskim. Chodzi o statut sołectwa Ożarów.
W zakwestionowanym przez wojewodę statucie znalazły się zapisy mówiące m.in., iż organami sołectwa są zebranie wiejskie, sołtys i rada sołecka. Tymczasem zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Rada sołecka zatem wspomaga działalność sołtysa i jest jedynie ciałem doradczym i opiniodawczym .

Zakwestionowano też zapisy dające zebraniom wiejskim prawo do powoływania stałych i doraźnych komisji w celu zlecania im przez ten organ oraz sołtysa określonych zadań czego nie przewidują przepisy obowiązującej ustawy. Zebrania nie mają też kompetencji do kontrolowania pracy sołectwa (a taką możliwość w ożarowie dawał im podważony statut).

Prawnicy Urzęd Wojewódzkiego w Lublinie podważyli też uregulowanie mówiące, że zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym sołectwa. W świetle art. 36 ust. 1 u.s.g. zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym, ma więc tylko kompetencje do podejmowania uchwał, a nie do sprawowania kontroli.

Sąd uznał też za nieważny m. in. zapis statutu określający, że nadzór nad działalnością sołectwa w zakresie spraw finansowych sprawuje skarbnik gminy. Taką kontrolę i nadzór sprawują organy gminy, do których ustawa zalicza radę oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.