Statut sołectwa niezgodny z ustawą

  • Przeglad prasy/Rzeczpospolita
  • 03-02-2011
  • drukuj
Jak podaje "Rzeczpospolita", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podtrzymał stanowisko wojewody lubelskiego w sprawie nieważności wielu zapisów uchwały miejskiej w Opolu Lubelskim. Chodzi o statut sołectwa Ożarów.

W zakwestionowanym przez wojewodę statucie znalazły się zapisy mówiące m.in., iż organami sołectwa są zebranie wiejskie, sołtys i rada sołecka. Tymczasem zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Rada sołecka zatem wspomaga działalność sołtysa i jest jedynie ciałem doradczym i opiniodawczym .

Zakwestionowano też zapisy dające zebraniom wiejskim prawo do powoływania stałych i doraźnych komisji w celu zlecania im przez ten organ oraz sołtysa określonych zadań czego nie przewidują przepisy obowiązującej ustawy. Zebrania nie mają też kompetencji do kontrolowania pracy sołectwa (a taką możliwość w ożarowie dawał im podważony statut).

Prawnicy Urzęd Wojewódzkiego w Lublinie podważyli też uregulowanie mówiące, że zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym sołectwa. W świetle art. 36 ust. 1 u.s.g. zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym, ma więc tylko kompetencje do podejmowania uchwał, a nie do sprawowania kontroli.

Sąd uznał też za nieważny m. in. zapis statutu określający, że nadzór nad działalnością sołectwa w zakresie spraw finansowych sprawuje skarbnik gminy. Taką kontrolę i nadzór sprawują organy gminy, do których ustawa zalicza radę oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU