PARTNER PORTALU
 • BGK

Stolica Śląska ze stabilnym ratingiem

 • ZWI    3 września 2012 - 15:00
Stolica Śląska ze stabilnym ratingiem

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe Katowic dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”. Fitch nadał także długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Ratingi Katowic odzwierciedlają nadal dobre, chociaż słabsze niż w poprzednich latach wyniki operacyjne, bardzo wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz dobrze rozwiniętą lokalną gospodarkę i bazę podatkową. Ratingi biorą również pod uwagę prognozowany umiarkowany wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego miasta w latach 2012-2014.

Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, pomimo ciągłej presji na wydatki operacyjne, co zapewni bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

Ratingi mogą zostać podniesione, gdy wyniki operacyjne Katowic pozostaną dobre, przy jednoczesnej malejącej presji na wydatki majątkowe finansowane długiem.

Jednakże długoterminowy rating międzynarodowy miasta dla zadłużenia w walucie zagranicznej może zostać podniesiony o ile zostanie podniesiony rating Polski. Natomiast, obniżenie ratingów może nastąpić, gdy wskaźnik spłaty długu, liczony jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej, przekroczy 6 lat, co mogłoby być spowodowane istotnym pogorszeniem się marży operacyjnej, znacznie poniżej oczekiwań Fitch i/lub znaczącym wzrostem zadłużenia ogółem netto Katowic.

Fitch zauważa, że od 2007r. wyniki operacyjne Katowic pogarszają się, ale nadal są lepsze niż w większości miast w Polsce.

W 2011r. nadwyżka operacyjna wyniosła 185 mln zł, tj. 14,4 % dochodów operacyjnych, i była 10-krotnie wyższa od obsługi zadłużenia. Fitch oczekuje, że w średnim okresie miasto utrzyma nadwyżkę operacyjną powyżej 13% dochodów operacyjnych (tj. ok. 186 mln zł). Nadwyżka operacyjna na takim poziomie zapewni bezpieczne wskaźniki obsługi długu, przewyższając obsługę zadłużenia ok. 4-5-krotnie.

Od wielu lat płynność Katowic jest bardzo dobra, a wolne środki na rachunkach miasta na koniec poszczególnych miesięcy w latach 2010-2011 przekraczały średnio 450 mln zł, co skutkowało ujemnym zadłużeniem netto. Zdaniem Fitch w 2012-2014 płynność Katowic będzie się zmniejszać w miarę realizacji inwestycji, lecz w dalszym ciągu pozostanie wysoka.

Według prognoz Fitch w związku z realizacją miejskich inwestycji zadłużenie Katowic może wzrosnąć z 376 mln zł w 2011r. do 700 mln zł w 2014r. Nie powinno ono jednak przekroczyć umiarkowanego według standardów międzynarodowych poziomu 50% dochodów bieżących.

Miasto zapewniło finansowanie dla realizowanych w latach 2012-2014 inwestycji podpisując umowy na kredyty długoterminowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy.

Województwo śląskie jest trzecim najbogatszym województwem w Polsce. W 2009r. Produkt Regionalny Brutto na mieszkańca w podregionie katowickim wynosił powyżej 51.770 zł (12.350 euro) i przewyższał średnią krajową o 47%.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • MP i OP, 2012-09-04 17:30:55

  Rating jest stały i stabilny! Niebywale i z tendencją zwyżkową!
 • red, 2012-09-04 09:26:50

  Proszę bardzo.
 • BK, 2012-09-04 09:03:32

  Wrzuciliście nieaktualne logo miasta jako zdjęcie do artykułu. Shame on you! :-)