PARTNER PORTALU
  • BGK

Stop dla szkodliwych oświadczeń majątkowych

  • GK/zpp.pl    13 października 2011 - 10:18
Stop dla szkodliwych oświadczeń majątkowych

Związek Powiatów Polskich zdążył w wyznaczonym terminie zgłosić uwagi do kontrowersyjnych rozporządzeń o nowych wzorach oświadczeń majątkowych. Stanowczo się sprzeciwia ich wprowadzeniu.
Wzory te stanowią załączniki do rozporządzeń prezesa rady ministrów, skierowanych do zaopiniowania przez ogólnopolskie organizacje samorządowe.

Czytaj też: Nowe wzory oświadczeń majątkowych

Związek Powiatów Polskich opiniuje je negatywnie, domagając się jednocześnie ich skierowania do prac na posiedzeniu właściwego zespołu, a następnie posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej.

Czytaj też: Walka o oświadczenia majątkowe

Związek przyznaje, że na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej 31 sierpnia br. podjęta została decyzja o zaopiniowaniu projektów rozporządzeń w trybie obiegowym, jednakże była ona wówczas podjęta w związku z informacją przedstawicieli kancelarii prezesa rady ministrów o szybkim przygotowaniu nowej wersji projektów.

Czytaj też: Spór o formularze majątkowe

„Tymczasem projekty te zostały przesłane 35 dni po przywołanym posiedzeniu Komisji Wspólnej i 7 dni po kolejnym, wrześniowym posiedzeniu plenarnym. W tej sytuacji powoływanie się na ustalenie Komisji Wspólnej z posiedzenia sierpniowego należy uznać za bezzasadne, a projekty skierować do normalnego trybu prac w Komisji Wspólnej” – czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie ZPP podkreśla, że oświadczenia mają dotyczyć stanu majątkowego, zatem statycznego opisu, a we wzorach oświadczeń istnieje obowiązek wskazywania nie tylko daty nabycia, lecz również podmiotu, od którego składniki majątkowe były nabyte i ceny nabycia.

„Jest to zakres informacji zdecydowanie wykraczający poza mieszczący się w pojęciu stan majątkowy, a w konsekwencji – niemieszczący się w delegacji ustawowej. Podawanie takich szczegółów urąga zresztą zdrowemu rozsądkowi – zwłaszcza w przypadku składników majątkowych nabytych przed wielu laty, w tym w wyniku spadkobrania” – argumentują samorządowcy.

Według nich ustawa zawiera zamknięty katalog elementów, który musi zawierać oświadczenie majątkowe i wśród nich nie znajduje się obowiązek wskazania praw majątkowych o wartości powyżej 10 tys. zł, w szczególności wierzytelności – w tym udzielonych pożyczek.

„Analizując szczegółowo proponowane wzory oświadczeń dostrzeżemy więcej takich rozszerzeń, np. ustawa przewiduje wskazanie dochodów osiąganych z poszczególnych działalności zarobkowych. Tymczasem w odniesieniu do gospodarstwa rolnego oświadczenie wymaga nie tylko wskazania dochodu, lecz również przychodu z tytułu działalności. W konsekwencji należy uznać, że przedłożone rozporządzenia są niezgodne z delegacją ustawową” –uważa ZPP.

Wątpliwości związku budzi również przyjęty w projektach rozporządzeń sposób wyznaczania wartości składników mienia.

„Zgodnie z przepisami ustaw w oświadczeniu należy wskazywać składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Oświadczenie w żaden sposób nie odwołuje się do owej wartości. W pełni rozumiejąc trudności związane z bieżącą oceną szacunkową wartości, można mieć poważne wątpliwości, co do odwołania się wyłącznie do ceny nabycia – w kontekście delegacji ustawowej. W przypadku składników mienia nabytych przed wielu laty będzie to nieadekwatne – zarówno z punktu widzenia składników, które znacząco tracą na wartości (np. pojazdy), jak i na tej wartości zyskują (np. nieruchomości)” – czytamy w piśmie.

Dodatkowo ZPP uważa za niekorzystne odstąpienie od obowiązującego obecnie rozdzielenia oświadczenia na dwie części, z których druga zawiera wyłącznie informacje, które nie podlegają upublicznieniu. W praktyce ułatwia to publikację oświadczeń. Tymczasem nowe projekty rozporządzeń wymagają ręcznego usuwania danych z oświadczenia kierowanego do publikacji.

„Zwiększa to – całkowicie zbędnie – nakład pracy osób odpowiedzialnych w jednostce samorządu terytorialnego za publikację oświadczeń – tłumaczą samorządowcy.

Podkreślają, że przyjęty sposób zredagowania wzoru oświadczenia jest kłopotliwy z punktu wypełniania oświadczenia, bo zamiast operować kompleksowym opisem poszczególnych składników majątku koniecznych do opisania, opiera się w poszczególnych sekcjach na listach pytań o szczegółowe informacje. W konsekwencji dane dotyczące jednego składnika majątku będą musiały być rozpisane w kilku odrębnych punktach.

„Nie będzie to stanowiło problemu, o ile w poszczególnych sekcjach oświadczenia będzie tylko jeden składnik. Konieczność wpisania np. kilku składników rzeczowych mienia ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł sprawi, że oświadczenie stanie się nieczytelne” – uważa ZPP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.