Stop dla szkodliwych oświadczeń majątkowych

Związek Powiatów Polskich zdążył w wyznaczonym terminie zgłosić uwagi do kontrowersyjnych rozporządzeń o nowych wzorach oświadczeń majątkowych. Stanowczo się sprzeciwia ich wprowadzeniu.
Stop dla szkodliwych oświadczeń majątkowych

Wzory te stanowią załączniki do rozporządzeń prezesa rady ministrów, skierowanych do zaopiniowania przez ogólnopolskie organizacje samorządowe.

Czytaj też: Nowe wzory oświadczeń majątkowych

Związek Powiatów Polskich opiniuje je negatywnie, domagając się jednocześnie ich skierowania do prac na posiedzeniu właściwego zespołu, a następnie posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej.

Czytaj też: Walka o oświadczenia majątkowe

Związek przyznaje, że na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej 31 sierpnia br. podjęta została decyzja o zaopiniowaniu projektów rozporządzeń w trybie obiegowym, jednakże była ona wówczas podjęta w związku z informacją przedstawicieli kancelarii prezesa rady ministrów o szybkim przygotowaniu nowej wersji projektów.

Czytaj też: Spór o formularze majątkowe

„Tymczasem projekty te zostały przesłane 35 dni po przywołanym posiedzeniu Komisji Wspólnej i 7 dni po kolejnym, wrześniowym posiedzeniu plenarnym. W tej sytuacji powoływanie się na ustalenie Komisji Wspólnej z posiedzenia sierpniowego należy uznać za bezzasadne, a projekty skierować do normalnego trybu prac w Komisji Wspólnej” – czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie ZPP podkreśla, że oświadczenia mają dotyczyć stanu majątkowego, zatem statycznego opisu, a we wzorach oświadczeń istnieje obowiązek wskazywania nie tylko daty nabycia, lecz również podmiotu, od którego składniki majątkowe były nabyte i ceny nabycia.

„Jest to zakres informacji zdecydowanie wykraczający poza mieszczący się w pojęciu stan majątkowy, a w konsekwencji – niemieszczący się w delegacji ustawowej. Podawanie takich szczegółów urąga zresztą zdrowemu rozsądkowi – zwłaszcza w przypadku składników majątkowych nabytych przed wielu laty, w tym w wyniku spadkobrania” – argumentują samorządowcy.

Według nich ustawa zawiera zamknięty katalog elementów, który musi zawierać oświadczenie majątkowe i wśród nich nie znajduje się obowiązek wskazania praw majątkowych o wartości powyżej 10 tys. zł, w szczególności wierzytelności – w tym udzielonych pożyczek.

„Analizując szczegółowo proponowane wzory oświadczeń dostrzeżemy więcej takich rozszerzeń, np. ustawa przewiduje wskazanie dochodów osiąganych z poszczególnych działalności zarobkowych. Tymczasem w odniesieniu do gospodarstwa rolnego oświadczenie wymaga nie tylko wskazania dochodu, lecz również przychodu z tytułu działalności. W konsekwencji należy uznać, że przedłożone rozporządzenia są niezgodne z delegacją ustawową” –uważa ZPP.

Wątpliwości związku budzi również przyjęty w projektach rozporządzeń sposób wyznaczania wartości składników mienia.

„Zgodnie z przepisami ustaw w oświadczeniu należy wskazywać składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Oświadczenie w żaden sposób nie odwołuje się do owej wartości. W pełni rozumiejąc trudności związane z bieżącą oceną szacunkową wartości, można mieć poważne wątpliwości, co do odwołania się wyłącznie do ceny nabycia – w kontekście delegacji ustawowej. W przypadku składników mienia nabytych przed wielu laty będzie to nieadekwatne – zarówno z punktu widzenia składników, które znacząco tracą na wartości (np. pojazdy), jak i na tej wartości zyskują (np. nieruchomości)” – czytamy w piśmie.

Dodatkowo ZPP uważa za niekorzystne odstąpienie od obowiązującego obecnie rozdzielenia oświadczenia na dwie części, z których druga zawiera wyłącznie informacje, które nie podlegają upublicznieniu. W praktyce ułatwia to publikację oświadczeń. Tymczasem nowe projekty rozporządzeń wymagają ręcznego usuwania danych z oświadczenia kierowanego do publikacji.

„Zwiększa to – całkowicie zbędnie – nakład pracy osób odpowiedzialnych w jednostce samorządu terytorialnego za publikację oświadczeń – tłumaczą samorządowcy.

Podkreślają, że przyjęty sposób zredagowania wzoru oświadczenia jest kłopotliwy z punktu wypełniania oświadczenia, bo zamiast operować kompleksowym opisem poszczególnych składników majątku koniecznych do opisania, opiera się w poszczególnych sekcjach na listach pytań o szczegółowe informacje. W konsekwencji dane dotyczące jednego składnika majątku będą musiały być rozpisane w kilku odrębnych punktach.

„Nie będzie to stanowiło problemu, o ile w poszczególnych sekcjach oświadczenia będzie tylko jeden składnik. Konieczność wpisania np. kilku składników rzeczowych mienia ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł sprawi, że oświadczenie stanie się nieczytelne” – uważa ZPP.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU