PARTNER PORTALU
  • BGK

Stowarzyszenia opiekunów za rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do zasiłku

  • PAP/JL    25 kwietnia 2016 - 09:43
Stowarzyszenia opiekunów za rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do zasiłku
Każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością powinien być traktowany jak osoba wykonująca pracę. Fot. Pixabay.com

Ograniczenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych do dwóch sytuacji – śmierci podopiecznego lub utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności – jest dyskryminacją.
Stowarzyszenie Opiekunów „STOP Wykluczeniom” i Ruch „Wykluczeni Opiekunowie” opiniowały projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

Według resortu sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny należy traktować jak czas zatrudnienia i zaliczać go do wymaganego prawem okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych czy świadczenia przedemerytalnego – jednak tylko w sytuacji śmierci podopiecznego albo wówczas, gdy utracił on orzeczenie o niepełnosprawności lub o danym stopniu niepełnosprawności.

Oba stowarzyszenia opiniując projekt, podkreśliły, że każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością powinien być traktowany jak osoba wykonująca pracę i mieć prawo do korzystania z rozwiązań przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Według nich sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną niezdolną do samodzielnej egzystencji – zwłaszcza w systemie niezinstytucjonalizowanym – jest ciężką i wyczerpującą pracą trwającą 24 godzin przez 7 dni w tygodniu.

Według stowarzyszeń opiekunów prawo do zasiłku powinno przysługiwać nie tylko z tych dwóch przyczyn, ale również w tych przypadkach, w których utrata prawa do świadczenia opiekuńczego nastąpiła z przyczyn niezależnych od opiekuna lub innych zdarzeń losowych.

Stowarzyszenia uważają, że przy zaproponowanych zapisach znaczna część opiekunów osób niepełnosprawnych, nawet po długotrwałym sprawowaniu opieki, zostanie pozbawiona pomocy państwa w przystosowaniu się do nowych warunków życiowych.

Według MRPiPS rozszerzenie katalogu uprawnionych do świadczeń nie jest możliwe ze względu na możliwości finansowe państwa; nie jest też możliwe oszacowanie liczby osób, które w takim przypadku mogłyby być uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

W opinii resortu rozwiązania zawarte w projekcie noweli są optymalne, bo uwzględniają obiektywne i możliwe do weryfikacji przesłanki utraty prawa do świadczeń dla opiekunów i są możliwe do zrealizowania z Funduszu Pracy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.