PARTNER PORTALU
  • BGK

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: Aglomeracje czy średnie miasta – jedne i drugie potrzebują wsparcia, tylko jakiego?

  • Agnieszka Widera    4 sierpnia 2016 - 14:09
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: Aglomeracje czy średnie miasta – jedne i drugie potrzebują wsparcia, tylko jakiego?
Dla zwiększenia konkurencyjności kraju istotne jest wykorzystanie potencjału polskich aglomeracji, które dysponują największymi możliwościami rozwojowymi (fot.pixabay)

• Rząd zapowiada realizację priorytetów Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz Agendy Miejskiej Unii Europejskiej.
• Tymczasem niepełne wykorzystanie potencjału aglomeracji z jednej strony, z drugiej – utrata funkcji społeczno-gospodarczych przez średnie miasta – to zdaniem Ministerstwa Rozwoju jedne z głównych problemów zrównoważonego rozwoju terytorialnego Polski.
• Resort przedstawił ambitne plany i programy mające służyć wzmocnieniu i poprawie sytuacji polskich miast. Zapowiada m.in powrót do centrów miast czy lepsze wykorzystanie janosikowego.
W Polsce występują silne zróżnicowania przestrzenne w poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego. Pomimo wzrostu gospodarczego odnotowanego w skali całego kraju w ostatnim dziesięcioleciu, można zaobserwować narastanie dysproporcji międzyregionalnych, jak i wewnątrz województw, będących konsekwencją szoku transformacyjnego, postępującej deindustrializacji oraz geograficznie selektywnego napływu inwestycji, głównie zagranicznych, koncentrujących się zwłaszcza w obszarach aglomeracji.

W projekcie „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, jaki przygotowało Ministerstwo Rozwoju, przewidziana została kontynuacja działań „o charakterze horyzontalnym”, skierowanych do wszystkich miast, bez względu na ich wielkość i położenie. Jednak szczególną uwagę rząd zamierza skierować na lepsze wykorzystanie potencjału aglomeracji dla utrzymania bądź zintensyfikowania ich dalszego dynamicznego rozwoju, oddziałującego na otoczenie funkcjonalne i wzmacniającego regionalną konkurencyjność oraz na średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Czytaj też: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: Ministerstwo zachęca samorządy do konsultacji

Wsparcie horyzontalne – co się za tym kryje?

Jak podkreślono w Strategii, wykorzystanie pełnego potencjału miast wymaga spójnego podejścia różnych polityk sektorowych i różnych szczebli zarządzania. Zarówno w kontekście realizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023, jak i Agendy Miejskiej UE, dostrzega się potrzebę zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ na rozwój obszarów miejskich oraz wzmacniania współpracy i wymiany wiedzy między miastami różnej wielkości i na różnych szczeblach zarządzania.

Chodzi o poprawę funkcjonowania miast jako atrakcyjnych miejsc do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, wzmacniając jednocześnie terytorialne podejście do rozwoju.

Rząd zapowiada dwa projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020:

Program wsparcia samorządów w programowaniu rewitalizacji – upowszechnianie rewitalizacji jako ważnego elementu rozwoju miast, zapewniającego trwałość zasad i instrumentów, kompleksowość, mechanizmy finansowania, usprawnienia prawno-instytucjonalne oraz przejrzysty system monitorowania i ewaluacji (dedykowane programy z POPT) oraz budowa systemu bieżącego monitorowania działań rewitalizacyjnych.

Partnerska Inicjatywa Miast – program wymiany oraz promocji wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami, zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Program służyć będzie identyfikacji dobrych praktyk stosowanych przy kluczowych wyzwaniach rozwojowych i rozpowszechnianiu ich na poziomie lokalnym, a także wzajemnemu uczeniu się (finansowany ze środków POPT 2014-2020).

Aglomeracje – jak w pełni wykorzystać ich potencjał?

Dla zwiększenia konkurencyjności kraju istotne jest wykorzystanie potencjału polskich aglomeracji, które dysponują największymi możliwościami rozwojowymi i jako takie powinny odgrywać istotną rolę w zmianach strukturalnych – czytamy w projekcie Strategii.×
KOMENTARZE (2)

  • mały, 2016-08-05 11:59:02

    A co z małymi, "zielonymi" samorządami? Może wreszcie rząd zauważy potrzebę utworzenia subwencji ekologicznej? Jeśli nie, to jak one mają dbać o rozwój swych terenów, o ochronę środowiska, ...?
  • w.potega@neostrada.pl, 2016-08-04 16:17:54

    Rząd będzie wspierał? Na bazie jakich doświadczeń własnych? Może ważniejsza jest legislacja, nie krepująca innowacyjności, oparta o doświadczenia państw efektywniej gospodarujących?